1 Korintiërs 5: 1 – 13

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 5: 1 – 13

Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 5: 11

Tema: Wanneer ons wérklik besef waaruit God ons gered het, sal ons versígtig ons vriende kies.

Inleiding

 • Die ou gesegde sê: “Meng jou met die semels, dan vreet die varke jou op.
  • Vir ons kinders wat dit nie ken nie: Dit beteken dat ‘n mens jou vriende versigtig moet kies, want jou vriende beïnvloed jou.
  • Wanneer jy slegte geselskap kies, dan is die kans baie goed dat jy self ook sleg gaan word.
 • Nou sê die spreekwoord dat jy versigtig moet wees met wie jy meng.
 • Wanneer jy tussen die semels gaan lê dan word jy – net soos die semels – óók varke-kos.
 • Daarteenoor lees ons bv. in Spreuke 13: 20: “Hy wat met wyse mense meng, kry sélf ook wysheid”.
 • Dit is dus duidelik dat jou vriende jou positief of negatief kan beïnvloed – en dít is waaroor vandag se preek handel.

God het ons uit die dood gered

 • Die gemeente in Korinte was ‘n gemeente wat stérk beïnvloed is.
  • Die stad, Korinte, was daardie tyd ‘n reuse hawestad.
  • Mense van oral oor het hierdie stad met hulle skepe besoek om handel te dryf.
   • Soos ons onsself kan indink, was hier mense van allerhande groepe.
   • Omdat Korinte een van Griekeland se hoofstede was, het daar nie slégs Christene gewoon nie.
   • Daar was ook heidene wat hulle eie gebruike en gewoontes uitgeleef het.
    • Daar was dus allerhande opsetlike sondes in die stad.
    • Die stad, Korinte, was verál bekend vir sy onsedelikheid en losbandigheid.
 • Tussen al hierdie ongelowiges en vieslike sondes, was daar egter ‘n paar mense wat gráág op die régte manier wou lewe.
 • Die gemeente wat Paulus gestig het, wou graag volgens God se voorskrifte lewe – maar hulle het daarmee gesúkkel.
  • Die wêreld het hierdie jong, brose, Christelike gemeente baie beïnvloed.
   • Die lidmate van die gemeente in Korinte het gerééld met mekaar gestry (o.a. 1 Kor. 1: 10 – 17) en, soos ons hier in hoofstuk 5 sien, het hulle op ‘n onsedelike manier gelewe.
   • Hoofstuk 5 begin met ‘n skok – hierdie mense, wat veronderstel is om van beter te weet, leef érger as die heidene!
   • Bo dit alles wil die gelowiges in Korinte nie érken dat hulle sonde het nie.
   • Diegene wat so losbandig leef, wil nie in hulle fout val nie, soos die mense van ons omgewing sal sê.
   • Hulle dink dat hulle probleme sal weggaan as hulle dit ontken – maar eintlik word hulle sondes net hoër opgestapel.
   • Want nou is hulle nie nét losbandig nie, maar óók hoogmoedig.
   • Al lê hulle letterlik in afgryslike sonde, dink hulle nog stééds dat hulle beter as ander is (vers 2).
 • Mense wat só leef, verstaan nie hoe hulle verhouding met God werk nie.
 • Hulle besef nie hoe hulle, as kinders van God, behoort te leef nie.
  • God het sekere mense uitgekies om ewig te lewe.
  • God belowe die ewige lewe – ewige beskerming, ewige vrede, ewige sorg en troos – aan hulle, maar Hy eis ook gehoorsaamheid.
   • Aangesien God aan sekere mense vir éwig wil goed wees, verwag Hy van hulle om op ‘n sekere manier sal lewe.
    • Ons sien dit al van Adam en Eva af, regdeur die Bybel.
  • Elke keer belowe God sekere dinge aan sy kinders, maar Hy verwag elke keer ook gehoorsaamheid van hulle.
 • Omdat God heilig is, verwag Hy van gelowiges om óók heilig te wees.
  • Soos ons al in vorige preke gehoor het, beteken “heilig-wees” iets baie besonders.
  • Wanneer God van ons vra om heilig te wees, vra Hy van ons om afgesonder te wees.
  • God verwag van sy kinders om ánders as die wêreld se mense te wees.
   • Dit is iets wat baie duidelik in vandag se Skrifgedeelte na vore kom.
    • Paulus verduidelik hierdie afgesonderdheid met iets alledaags: Hy gebruik die voorbeeld van suurdeeg.
     • ‘n Paar minute nadat ‘n mens kitsgis in die brood-mengsel gegooi het, verander álles.
     • Die suurdeeg trek deur die hele beslag en laat die vorm van die beslag totaal en al verander.
    • Paulus vergelyk dan die suurdeeg se invloed op die beslag, met die wêreld se invloed op die gelowige.
     • Soos die suurdeeg die hele beslag deurtrek en totaal en al oorneem, net só het ander mense se sondige optrede soms die mag om ‘n gelowige oor te neem.
 • Daarom beveel Paulus dat die gelowiges in Korinte hulself van die sondige, wêreldse, invloede moet onttrek wanneer hy in vers 7 sê: “Verwyder dan die ou suurdeeg, sodat julle nuwe, ongesuurde deeg kan wees. En dit is julle werklik ook.”
 • Wanneer daar mense is, wie se gedrag ons negatief beïnvloed, dan het ons die opdrag om onsself uit hulle geselskap te onttrek.
  • Wanneer mense se sondige gedrag ons naderhand totaal en al verander, dan het ons ‘n probleem, geliefdes.
  • Kinders van die Here mag nooit toelaat dat die wêreld hulle soos suurdeeg of kitsgis, van vorm laat verander nie.
   • Ons is geroep om altyd ánders as die wêreld te wees.
   • Ons is uitgekies met die besondere opdrag om nié toe te gee aan die versoekings van hierdie wêreld nie.
    • Want die Paaslam is vir ons geslag, geliefdes.
    • In God se onbeskryflike liefde vir ons, het Hy ‘n Offer vir ons sondes gebring.
    • Jesus Christus het tussen ons kom woon om die suurdeeg van ons sonde totaal en al wég te neem.
    • Alleen Hý het die mag om ons te red van ‘n sondige wêreld wat ons wil mislei en wat ons wil laat verdrink in sonde.    
 • Hoe doen Hy dit?
 • Hoe red Hy ons?
 • Hoe hou Hy ons staan wanneer die sonde ons wil laat val?
  • Ons Here, Jesus Christus, gee Homself as Offer, geliefdes.
  • Hy offer Homself – in ons plek, sodat óns nie hoef te betaal vir dít wat ons verkeerd gedoen het nie.
   • Soos ons weet moes die gelowige Jode elke keer ‘n volmaakte lam offer elke keer as hulle sonde gedoen het.
   • Hierdie offer-lam was elke keer ‘n heenwysing na Iets méér.
    • Want die Woord is daaroor duidelik dat Jesus Christus die volmaakte Offer is!
    • Wanneer Hy daardie Vrydag-middag aan die kruis sterf, dan geld sy dood as betaling vir ál ons sondes.
    • Álle gelowiges wat reeds geleef het, en dié wat vandag nog leef, én die wat nog in die toekoms gebore gaan word, se sondes word met één Offer betaal.
     • En dit gebeur wanneer Jesus Christus Homself, in ons plek, offer.
    • Hy het ons, en alle ander gelowiges, lief genoeg om aan die kruis te sterf, sodat ons kan aanhou léwe.
    • As dit nie vir sy dood en opstanding was nie, sou élkeen van ons in die hel beland het.
 • Besef ons wérklik waarvan die Here ons gered het?
 • Besef ons hoe groot die Here se genade vir ons is?
  • Nie één van ons verdien dit dat Hy dit namens ons moes doen nie.
  • Nie één van ons is goed genoeg, óf belangrik genoeg, om deur Hom verlos te word nie.
  • Niemand nie.

Daarom kies ons ons vriende baie versigtig

 • Wanneer ons die Here se groot genade besef – dat ons dit nie verdien om die ewige lewe te ontvang nie, maar dat Hy dit tóg vir ons gee – dán sal ons versígtig ons vriende kies.
 • Want, soos ons weet, is dit baie keer ánder mense wat ons die mééste beïnvloed.
 • Die gelowiges in Korinte word deur Paulus opgeroep om versigtig te wees vir die mense rondom hulle.
  • Paulus maak dit egter in vers 9 en 10 duidelik dat hy nie meen dat gelowiges hulself uit die samelewing moet onttrek nie.
  • Hy praat hier van mense wat hulleself Christene noem, maar nie soos Christene leef nie – dit is die mense waarvoor ons verál versigtig moet wees.
   • Paulus maak dit duidelik wanneer hy sê: “Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself ‘n gelowige noem, maar wat onsedelik, of geldgierig, of ‘n afgodsdienaar of ‘n kwaadprater of ‘n dronkaard of ‘n bedrieër is nie. Met só iemand moet julle nie eens saam eet nie.
 • Hierdie is ‘n houding wat van gelowiges verwag word, geliefdes – dit is ook in ander plekke in die Bybel duidelik:
  • In Psalm 1 lees ons bv.: “Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die Woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink.
  • In 2 Johannes: 10 lees ons ook: “As daar iemand na julle toe kom wat ‘n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie, en hom selfs nie groet nie, want wie hom groet is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen.
  • En in 1 Korintiërs 15: 33 hoor ons: “Moet julle nie langer laat mislei nie: ‘Slegte geselskap bederf goeie sedes.’”
 • Hierdie oproepe geld vir álle gelowiges.
 • Dit geld vir jong tieners wat die verantwoordelikheid het om die regte vriende te maak.
 • Maar dit geld óók vir volwasse gelowiges.
  • Ons, wat getroud is, het verál die verantwoordelik om ons vriende met versigtigheid te kies.
   • Want die verkeerde vriende kan ‘n huwelik verwoes.
  • Wanneer ‘n mens getroud is, dan kan ons nie ons vriende bó ons huweliksmaat kies nie.
 • ‘n Christen se prioriteite moet reg wees, geliefdes:
  • my heel belangrikste verhouding is my verhouding met die Here.
  • Daarna is dit my verhouding met my man/vrou.
  • Daarna is dit my verhouding met my kinders.
  • Dan kom my kerklike verpligtinge,
  • dan my werk,
  • en eers dáárna kom my verhouding met my vriende.
   • Ons sien dus dat ons vriendskap-verhoudings nié dieselfde prioriteit as ons huwelik-verhouding kan geniet nie.
   • Ons vriende se opinies en behoeftes mag nooit belangriker as ons huweliksmaat se opinies en behoeftes wees nie, geliefdes.
 • Dink vir ‘n oomblik aan jou eie vriendekring.
  • Is daar dalk mense wat, op ‘n manier, jou verhouding met die Here négatief beïnvloed?
  • Is jy vriende met iemand wat jou huwelik laat skade lei?
  • Wanneer dít die geval is, wéét jy wat om te doen.
 • Al is dit hóé moeilik, word ons vanoggend opgeroep om ons nie langer met só iemand te vereenselwig nie.
  • Wanneer ek vriende is met mense wat sê hulle is gelowiges maar dit nie met hulle optrede kan bewys nie, dan moet ek my bekommernis aan daardie persoon noem.
  • Wanneer hulle nié wil verander nie – wanneer hulle aanhou om in hulle sonde te volhard – en my nog boonop wil saamsleep – dan word dit van my verwag om alle kontak met hulle te verbreek.
 • Waarom?
  • Want God het ons heilig gemaak, geliefdes!
  • Hy het ons eenkant gesit sodat ons nié deur die sonde beïnvloed word nie.
 • Kom ons stry daarom, elke dag, om nié oorheers te word deur die sonde van die mense rondom ons nie!
  • Ons Here, Jesus Christus, het die duurste prys denkbaar betaal om ons met rein te was met sy bloed!
   • Waarom sal ons onsself dan weer wil besmet?
   • Waarom sal ons dít wat Hy vir ons gedoen het, miskyk net om deur ons vriende raakgesien te word?  

Slot

 • Vanoggend word ons érnstig deur die Here opgeroep om te sorg dat ons prioriteite reg is.
 • Dit is tyd dat ons ons verskillende verhoudings reg indeel.
  • As gelowige mag my werk nooit belangriker as tyd saam met my gesin wees nie.
  • My vriende mag nooit my huwelik negatief beïnvloed nie.
 • Kom ons koester dié mense wat die Here vir ons in sy goedheid gegee het.
 • Kom ons stel gesonde grense en luister na die behoeftes van ons éie gesin.
 • En kom ons erken as ons dalk ‘n fout gemaak het.
 • Die gelowiges in Korinte het dinge gedoen wat ongelowiges nie eens aan gedink het nie.
  • En stééds was hulle hoogmoedig.
  • Hulle het toegelaat dat die verkeerde invloede hulle totaal en al oorheers.
 • Mag elkeen van ons uit húlle foute leer.
 • Mag ons ons vriende versigtig kies.
 • Dink mooi met wie jy jouself wil meng, want die ou gesegde ís waar:
  • Wanneer jy jouself met semels meng, dan sál die varke jou opvreet.  
 • Amen.