Mattheus 7: 1 – 5 en 1 Korintiërs 4: 1 – 5

Skriflesing: Mattheus 7: 1 – 5 en 1 Korintiërs 4: 1 – 5

Fokusverse: Mattheus 7: 4 en 5, asook 1 Korintiërs 4: 4

Tema: Dit is die Here wat oordeel; geen mens kan homself/haarself óf ander oordeel nie

Inleiding

 • Ons almal weet hoe dit voel om deur ander mense geoordeel te word.
 • Ons almal het al iets gedoen of gesê wat ‘n negatiewe reaksie tot gevolg gehad het.
  • Wanneer iemand jou oordeel dan ervaar ‘n mens verskillende emosies: jy voel dalk verkleineer, geskok, hartseer, kwaad, seergemaak…
  • Wanneer iemand anders jou, as Christen, oordeel, dan is dit nooit maklik nie, want iets in jou wéét dat dit nie reg is nie.
 • Vanoggend gaan ons kyk na wie die reg het om ons oordeel.
 • Ons gaan ook kyk na of dit reg is as ons ander mense oordeel.
 • En laastens gaan ons kyk na hoe ons behoort te reageer wanneer ons deur ander mense geoordeel word.

Dit is die Here wat oordeel

 • Die eerste gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, vorm deel van Jesus se bergrede.
 • Dit is die eerste formele preek wat ons Here, hier op aarde gegee het.
  • In hierdie preek raak Hy verskeie onderwerpe aan, en brei Hy verál op die 10 Gebooie uit.
  • Jesus herinner sy navolgers aan die Wet van die Here, sodat hulle weer hulle sonde kan besef.
  • Hy verklaar die Wet, sodat almal wat luister kan besef dat hulle sondig is.
   • En noudat hulle besef dat hulle gereeld die Here se Wet oortree – noudat die skare nederig hulle swakheid voor die Here erken, nou kan Hy oor iets anders praat.
   • Die Seun van God sê dat hulle nie ander mense moet oordeel nie.
    • Dit is nóú die regte tyd om dit te sê, want die skare het tot die besef gekom dat hulle sélf sondig is.
    • As Jesus vroeër vir hulle gesê het dat hulle nie mag oordeel nie, dan sou dit nie soveel impak op die skare gemaak het nie.
    • Hulle sou dán steeds té vol van hulleself gewees het, en gemeen het dat hulle béter as ander is.
 • Geliefdes, dit wat ons hier lees, is nie maar net iemand se opinie nie.
 • Om nie te mag oordeel nie, is nie maar net goeie raad van ‘n geleerde nie.
  • Dit is ‘n opdrag van God!
  • Ons Here, Jesus Christus, sê dit self!
   • Dit is dus iets waarna ons, as gelowiges, moet luister.
 • As ons, mense, nie ander mag oordeel nie, wie mág dan oordeel?
 • Ons ken die antwoord, geliefdes!
  • Dit is alleen God wat kan oordeel.
  • Dit is alleen Hý wat die gesag het om ‘n oordeel oor die mens uit te spreek.
   • Hoe weet ons dit?
   • Dit is duidelik in verskeie plekke in die Bybel:
    • In Psalm 1: 5 lees ons bv.: “Daarom sal die goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie…
    • In Psalm 75: 3 sê God: “As die tyd vir My oordeel aanbreek, oordeel Ek regverdig.
    • Jesaja 3: 13 profeteer: “Die Here is gereed vir die regsaak, Hy staan klaar om te oordeel.”
    • En in Esegiël 34 lees ons verskeie kere dat die Here regverdig gaan oordeel.
   • Dit is maar net ‘n paar gedeeltes in die Ou-Testament.
 • In die Nuwe Testament lees ons egter ook dat dit Gód is wat oordeel:
  • Afgesien van die twee gedeeltes wat ons vanoggend saam gelees het, het ons ook in verlede week se Skrifgedeelte gehoor.
  • Dáár het Paulus gesê dat dit nie vir hóm is om die mense buite die gemeente te oordeel nie, God sélf sal oor hulle oordeel (1 Korintiërs 5: 12).
  • En toe ons netnou onsself voor die Here verootmoedig het, is daar ook aan ons die opdrag gegee: “Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Want daar staan in Deuteronomium 32: 35 geskryf: ‘Dit is immers Mý reg om te straf, Ék sal vergeld, sê die Here.’”
 • Dit is dus regdeur die Bybel ‘n duidelike feit dat dit Gód is wat oordeel.
 • God oordeel die mens, maar Hy doen dit deur ‘n Mens.
 • God oordeel deur sy Seun, Jesus Christus.
  • Een van die duidelikste teksgedeeltes wat hieroor handel, is Johannes 5.
  • Daar lees ons dat Jesus self sê dat sy Vader niemand veroordeel nie, maar dat Hy die oordeel geheel en al aan die Seun oorgelaat het (vers 22).
  • Daarom moet almal die Seun eer net soos hulle die Vader eer.
  • Wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die Vader wat Hom gestuur het nie.
   • Met hierdie woorde wys Jesus op die eenheid tussen Hom en die Vader.
   • Hy en sy Vader is, saam met die Heilige Gees, onlosmaaklik aan mekaar verbind.
    • God is een Wese, maar drie Persone.
    • Elke Persoon in die Drie-Eenheid het egter ‘n unieke rol om te vervul.
    • Dit is die Seun se unieke roeping om, o.a., álle mense te oordeel.
     • God het aan Hóm die volmag gegee om te oordeel, omdat Hy die Seun van die Mens is (vers 27). Moenie hieroor verbaas wees nie, sê Jesus in vers 28: daar kom ‘n tyd wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Dié wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en dié wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word.” 
 • Ons Here, Jesus Christus, is ál Een wie ons kán oordeel omdat Hy volmaak is.
 • Omdat daar geen sonde in Hom is nie – omdat slégs Hy en géén mens, totaal en al heilig en rein en vlekkeloos is – is Hy ál Een wie die reg het om oor mense te oordeel.
 • Maar Jesus Christus is óók al Een wie ons kan oordeel vir nóg ‘n rede:
 • Hy alleen kan ons oordeel, omdat Hy ál Een is wat God se oordeel verstaan, geliefdes.
  • Want Hy het reeds die gelowiges se oordeel aan die kruis gedra.
  • Hý het die volle toorn van God, namens óns gedra.
  • Ons wie uitverkies is, ontvang hierdie besondere genade, geliefdes.
   • Na hierdie verskriklike oordeel aan die kruis, wat tot sy dood gelei het, het Hy egter uit die graf opgestaan!
   • Hy oorwin die dood en vaar na die hemel toe op, om dáár sy plek as Regverdige Regter te gaan inneem.
   • Wanneer die tyd reg is, sal Hy oor alle mense oordeel.
    • Die wat deur God se genade uitverkies is, sal die ewige lewe ingaan.
     • Jesus Christus het rééds, namens hulle, die oordeel gedra.
    • En dié wat nie uitverkies is nie, sal God se ewige oordeel ervaar.  

Geen mens kan oordeel nie

 • En tog is daar mense wat dink dat dit húlle plek is om oor ander te oordeel.
 • Tog is daar mense wat só fokus op die splinters in ander mense se oë dat hulle nie die balk in hulle eie oë raaksien nie.
  • Daar sal altyd mense soos Dawid wees, wat só kwaad word as hy hoor van die ryk man wat die arm man se lammetjie vir sy vriende slag.
  • Onthou u hoe Dawid hom bloedig vererg het vir hierdie man, en vir Natan gesê het:
   • ‘So seker as die Here leef, ‘n man wat dit oor sy hart kon kry om só iets te doen, moet doodgemaak word, en viervoudig vir die ooilam vergoed.’”
  • Dawid het hierdie oordeel oor die ryk man uitgespreek terwyl hý owerspel met Badseba gepleeg het én Urija laat vermoor het (2 Sam. 11 en 12).
   • Dawid het nét die sonde van ander mense raakgesien en nié sy eie nie.
   • Die houtbalk in sy eie oog het hom nie verhinder om die klein splinter in iemand anders se oog raak te sien nie.
 • Geliefdes, wanneer ons ander mense wil oordeel is ons hipokrities.
 • Want nie één van ons is volmaak nie.
 • Omdat ons álmal sondig is, kán ons nie ander oordeel nie (Vgl. Joh. 8: 7; Rom. 2: 1-3).
 • Ons almal is bewus van die sogenaamde Rusbank Kritikusse, nie waar nie? – hulle is verál op sosiale media aktief.
 • Hulle sal al te graag ander kritiseer, maar nie een van hulle het nie die waagmoed om op te staan en te wys dat hulle lewe volmaak is nie.
 • Selfs al sou so ‘n persoon homself/haarself probeer verdedig, sal hulle dit nie kan regkry nie, want ook húlle is vol sonde.  
 • Wat sal die rede wees vir mense wat mekaar so oordeel en kritiseer?
  • Die mees algemene rede waarom mense ander oordeel, is sodat húlle beter as ander kan lyk.
  • Mense wie graag ander oordeel, wil graag hulle eie ego streel.
  • Mense voel dikwels dat hulle ‘n laer rang of status as ander het, en dan dink hulle dat hulle beter sal voel wanneer hulle ander mense “afbring” na waar hulle is.
  • Hierdie mense beny eintlik ander mense se lewensstyl, en soek dan na redes om die skuld op ander mense te plaas.
  • Hulle soek gerééld na redes om ander af te kraak, sodat hulle, op ‘n manier, “beter” as hul naaste kan lyk.  

Wat doen ek wanneer ander my oordeel of kritiseer?

 • Wat kan ek, as gelowige, doen wanneer iemand anders my oordeel of kritiseer?
 • Hoe kan ek in die toekoms reageer wanneer iemand my wil verkleineer?
  • Eerstens moet ons hierdie kritiek aanhoor, en bepaal of dit waar of vals is.
   • Indien ons skuldig is, dan kan ons dalk iets daaruit neem.
   • Indien ons oortuig is dat hierdie kritiek gegee word om ons op te bou, dan kan ons daaroor dankbaar wees.
   • Baie keer wil ons vriende of geliefdes ons só probeer help.
  • Maar indien hierdie kritiek nié uit liefde gegee word nie, dan hoef ons nie onsself té veel daaraan te steur nie.
 • Dit is inteendeel baie belangrik dat ‘n gelowige altyd die kritiek neem van wie dit kom.
 • Wanneer ons oortuig is dat iemand ons deur hulle woorde wil seermaak, dan moet ons dit rég hanteer.
  • Dit word van ons verwag om hierdie tipe oordeel te begrawe.
  • Ons kan nie toelaat dat iemand se venynige woorde té lank in ons gedagtes bly nie, geliefdes.
  • Ons kan nie toelaat dat iemand anders beheer oor ons gevoelens neem nie.
   • Geen mens het die reg om ons vreugde te steel nie.
 • Wanneer jy dus, in die toekoms, deur iemand onregverdig geoordeel word, onthou dat hulle net mense is.
 • Hy/sy wie jou oordeel is net so ‘n groot sondaar soos jy.
 • Hulle selfbeeld is baie keer egter véél laer as joune – onthou dit.
 • Dit is wat Paulus in 1 Korintiërs 4 bedoel wanneer hy sê dat hy nie fokus op die oordeel van mense nie.
 • Hy beoordeel selfs nie homself nie, want hy weet dat dit die Here is wat ‘n Christen se lewe en werk beoordeel.
 • Hy voel nie aangekla wanneer die gemeente of die gemeenskap sy werk, as apostel, beoordeel nie.
  • Want hy besef dat hy ‘n skoon gewete voor God het – nie omdat hý so goed en volmaak is nie – maar alleen omdat hy in Christus gereinig is.
  • Hy voel rustig – selfs al kom daar valse aanslae teenoor hom – alleen omdat hy op die Here se genade fokus en níé op sy eie, óf ander mense se tekortkomings nie.
  • Dit is iets wat baie van ons óók gerus kan probeer.  
 • Verder is dit óók baie belangrik om hieroor te bid.
 • Wanneer kritiek na jou kant toe kom, bid dat die Heilige Gees jou sal lei sodat jy op die régte manier daarop kan reageer.
 • Vergewe die persoon wat in sy/haar sonde jou kritiseer, selfs al het hulle jou tot in die grond toe verneder.
 • Maak jou hart voor die Here hieroor leeg, sit alle kritiek en menslike oordeel voor sý voete neer, en laat dit gaan.

Slot

 • Geliefdes, dit is hoe ons behoort te reageer wanneer mense ons, uit hul swakheid en sondigheid, oordeel.
 • Ons moet onsself hieroor toerus, want daar sal áltyd iemand wees wat ons gaan kritiseer en oordeel.
 • Maar mag ons ook áltyd onthou dat dit slegs die Here is wat die reg het om ons wérklik te oordeel.
 • Hy het reeds, die oordeel van God, aan die kruis namens gelowiges gedra.
 • Verder kan ons getroos wees dat Hy – en Hy alleen – met sy wederkoms, oor álle mense sál oordeel.
 • Amen.