Jeremia 17: 5 – 13

Skrifgedeelte: Jeremia 17: 5 – 13 Fokusvers: Jeremia 17: 5 en 7 Heidelbergse Kategismus Sondag 50 Tema: God is al Een wat ons kan versorg. Omdat ons daarin twyfel, leer Hy ons daarvoor bid.  Inleiding Op wie vertrou jy vir jou basiese behoeftes? Op wie maak jy staat vir fisiese versorging? As ons hierdie vrae […]

Handelinge 4: 32 – 5: 11

Skrifgedeelte: Handelinge 4: 32 – 5: 11 Fokusvers(e): Handelinge 5: 3 Tema: God-Drie-Enig is alwetend. Ware gelowiges sal nie teen die Heilige Gees sondig nie, maar hulle deur Hom laat lei. Inleiding Ons het verlede week tydens die erediens die voorreg gehad om Nagmaal te gebruik. Ons het weereens kom beleef hoe werklik die Here […]

Handelinge 3: 1 – 26

Skrifgedeelte: Handelinge 3: 1 – 26 Fokusgedeelte: Handelinge 3: 14 – 16 Tema: “Die Volmaakte word verwerp en gekruisig sodat onvolmaaktes aanvaar word en kan léwe.”  Inleiding Dink jouself die volgende beeld in: Jy en jou gesin kom heel rustig – of dalk gejaagd – by die kerk aan. Gefokus op dít wat jy nou […]

Handelinge 2: 37 – 47

Skrifgedeelte: Handelinge 2: 37 – 47 Fokusvers: Handelinge 2: 38 (2020 Vertaling) Tema: God vergewe ons sondes en gee vir ons sy Gawe sodat ons ons Christenskap reg kan uitleef. Inleiding Hoe lyk ‘n “gesonde” gemeente? Wat is die eienskappe van ‘n kerk wie se prioriteite op die regte plek is? Hoe lyk lidmate wat […]