Handelinge 13: 1 – 14: 20

Skrifgedeelte: Handelinge 13: 1 – 14: 20 Fokusverse: Handelinge 13: 32(a) en 51 Tema: Ten spyte van teenkanting en vervolging sorg God dat sy Woord blý verkondig word Inleiding Hoe maak ‘n mens as jy teenkanting – selfs vervolging ervaar? Hoe maak ‘n mens as daar ewe skielik iemand is wat met jou manier van […]

Genesis 1: 26 – 31; Genesis 3: 17 – 19; 2 Tessalonisense 3: 6 – 12

Skrifgedeelte: Genesis 1: 26 – 31; Genesis 3: 17 – 19; 2 Tessalonisense 3: 6 – 12 Fokusverse: Genesis 1: 28 en 2 Tessalonisense 3: 11 en 12 Tema: Deur ons daaglikse werk sien ons God se barmhartigheid én regverdigheid raak. Inleiding Vanoggend se preek-inhoud sluit aan by verlede week se preek-inhoud. Waar ons laas […]

Handelinge 12: 1 – 11

Skrifgedeelte: Handelinge 12: 1 – 11 Fokusverse: Handelinge 12: 10 en 11 Tema: God verlos sy kinders en stel hulle in staat om volheid vir Hóm te leef Inleiding Wanneer laas het jy die uitdrukking: “Laat Gods water oor Gods akker loop” gehoor? Kinders, ‘n mens sê dit wanneer iemand maar net terugsit en kyk […]

Handelinge 10: 1 – 48

Skrifgedeelte: Handelinge 10: 1 – 48 Fokusverse: Handelinge 10: 34 en 35 Tema: God trek niemand voor nie. Deur die Here se genade is daar gelowiges in alle volke. Inleiding In ons vorige preek uit, Handelinge 9, het ons gesien dat God by magte is om die menslik onmoontlike, moontlik te maak. Hy bring iemand […]