1 Petrus 1: 3 – 12

Teksgedeelte: 1 Petrus 1: 3 – 12

Fokusverse: 1 Petrus 1: 3 – 5

Heidelbergse Kategismus Sondag 17

Tema: God wek Christus op uit die dood sodat jy kan lewe.

Inleiding

As ons 1 Petrus 1: 1-12 lees kry ons hóóp vir ons lewe vandag. Belangriker nog – ons kry hóóp vir die lewe hierna. Die Here gee vir ons ʼn belofte van ʼn nuwe lewe wat Hy aan ons sal skenk.

Die hoop waarvan Petrus praat is nie ʼn hoop dat iets móóntlik gaan gebeur nie. Nee, hierdie hoop is ʼn hoop op iets wat verséker gaan plaasvind. Maar hoe kan ek weet dat dit die waarheid is? Is ek ook verseker van hierdie lewende hoop? Gaan ek hierdie lewe verseker kry? Of gaan ek dit miskien kry? Al hoop wat ons ken is die hoop van moontlikheid. Ek koop nuwe vee aan, en almal sê vir my ek sal heel moontlik goed doen met hulle. Daardie bloedlyn is waarskynlik die beste om my kudde uit te bou. Ek hoop maar ek het die regte besluit gemaak, want ek besef my toekoms is nie gewaarborg nie.

Petrus sê egter dat ons séker kan wees van ons toekoms. Dat ons ‘n waarborg het dat daar verséker ‘n lewende hoop in ons is. Hoe is dit tog moontlik om op iets te hoop sonder daardie tikkie onsekerheid? Die antwoord lê in Christus se opstanding uit die dood. As Hy uit die dood opstaan, dan kry ek ʼn vaste sekerheid van my toekoms. Ons lewe hier op aarde is dalk onseker, maar ons lewe hierná is in die hemel vasgemaak deur God. Kom ons kyk wat Christus se opstanding uit die dood vandág vir ons beteken:

God wek Christus op uit die dood.

In ons fokusgedeelte lees ons dat alle lof aan God die Vader toekom, omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. God die Vader skenk aan Jesus Christus die krag om aktief uit die dood uit op te staan. By Jesus Christus se opstanding uit die dood, is God-Drie-Enig dus teenwoordig! In die Vader se liefde wek Hy sy Seun uit die dood op deur die krag van die Heilige Gees. Christus staan nou aktief op uit die dood – dit beteken dat Hy die dood oorwin het. Die oomblik wanneer Christus uit die dood uit opstaan, verander die hele wêreld. Soos ons in ‘n onlangse preek gehoor het, is die dood die straf vir ‘n mens se sonde (Gen. 3: 17-19). Maar nou word die dood oorwin. Christus word Mens en kom betaal vir die straf op die sonde waarvoor geen mens kan betaal nie. Maar hoe raak dit ons vandag?

Soos ons weet het Adam eerste sonde gedoen, en kon hy nie die straf daarvoor betaal nie. Geen mens wat ná hom geleef het, kon vir Adam se sonde betaal nie. Na die sondeval het nie nét Adam gesondig nie maar alle mense. Alle mense erf die drang om sonde te doen. God haat egter die sonde en daarom is alle mense skuldig wat sonde doen. Deur te sondig beskadig ons, ons verhouding met God. Ons breek ons verhouding met God wanneer ons sonde doen want ons gaan teen sy heilige wil in. Alle sondige mense verdien dus die dood. Ons wat vandag hier in die erediens is verdien ook die dood aangesien almal van ons sonde doen. Hierdie dood beteken nie nét dat ek nie meer lewe nie. Hierdie dood beteken om totaal van God verwyder te wees. Om vir ewig sonder God te wees. Om sonder enige hoop te wees. Hierdie dood beteken om sonder enige ware léwe te wees.

As ons dit hoor besef ons hoe ernstig die sonde vir die Here is. God laat iemand dóódgaan om die sonde te straf. Ek besef nou hoe dringend ek hulp nodig het. Ek kan nie vir my eie sonde betaal nie. Daarom moet Iemand vir my sonde betaal want ek wil bly lewe! Geen ander mens kan vir my sonde betaal nie – dit verg méér as ‘n mens. Daarom Christus nodig om vir ons sonde te betaal, omdat Hy ten volle Mens én ten volle God is (Heidelbergse Kategismus Sondag 5 en 6).

Ek besef nou hoe dringend ek Christus nodig het. Slegs Christus kan betaal vir my oortredings en God se oordeel oor my sonde verduur. Hy betaal vir al ons sondes deur te sterf aan die kruis. Hy gaan dood vir jou en vir my. Ons het ʼn beskadigde verhouding met God gehad. Ons was dood weens ons sonde maar nou is dit anders. Ons sonde is betaal deur Christus en daarom staan ons nou weer in die regte verhouding met God. Hy sterf sodat ons nie hoef te sterf nie. Ons hoef nou nooit sonder God te wees nie. Ons hoef nooit sonder hoop te wees nie. Ons hoef nooit sonder lewe te wees nie.

Die wonderlike is, geliefdes, dat ons, wie in God glo, ʼn troos het wat geen einde het nie. Teenoor ons, as gelowiges, het die dood geen mag nie want Christus het dit oorwin met sy opstanding. Hy het nie net die dood oorwin nie, maar Hy gee aan elkeen van ons die sekerheid dat ons eendag uit die dood sal opstaan. Hy gee aan ons die sekerheid dat ons selfs ʼn nuwe lewe in Hom het. Ons lees in 1 Petrus 1: 3 van die nuwe lewe wat ons in Christus het. Hoe wonderlik! Hierdie nuwe lewe in Christus word aan ons as geskenk gegee aangesien Christus opgewek is uit die dood. Ook ons oorwin dus die dood – want ook ons ontvang die nuwe lewe. En daarom is ons nou in die regte verhouding met God.         

God wek Christus op uit die dood” Wat beteken hierdie sin vir jou? Sien jy dit maar as iets wat in die verlede gebeur het? Dat dit ʼn interessante feit is wat lank gelede afgehandel is? Dat dit nie regtig iets vir my beteken nie? Die feit dat Christus uit die dood opgestaan het beteken vir my baie meer as net iets interessants wat in die verlede gebeur het. Christus se opstanding gee aan my, as Christen, ʼn vreugde wat ek nie kan keer nie. Dit gee aan my die vreugde dat ek nie meer hoef bang te wees vir die dood nie. Sy opstanding gee aan my die versekering dat my verhouding met God herstel is. Dit gee aan my die sekerheid dat ek God kan vertrou van vandag af tot in die ewigheid. Christus se opstanding gee aan my ʼn nuwe lewe. 

Leef daarom nou reeds die nuwe lewe

ʼn Nuwe lewe. Wat beteken dit? Alles wat lewe moes op ʼn dag gebore geword het. Elkeen van ons is gebore en daarom leef ons vandag. Geen mens of dier kan bestaan as hy/sy nie gebore is nie. Die nuwe lewe waarvan ons hoor in 1 Petrus, en wat ons bely in ons Kategismus, het te make met ʼn ander lewe as bloot ons ervaring van lewe: Die nuwe lewe waarvan ons lees is ánders as net asemhaal en eet. Die nuwe lewe, het te make met ʼn nuwe geestelike lewe.1 Petrus 1: 3 noem dit die wedergeboorte. Tydens hierdie wedergeboorte word ons geestelik gebore. Dit beteken dat ons weer opnuut gebore word, maar op ʼn geestelike manier.

As ons weer gebore word beteken dit dat ons nou in ʼn geestelike verhouding met God leef wat God se goedkeuring wegdra. Ons het reeds gehoor dat ons nou in ʼn regte verhouding met God staan – Christus het dit vir ons gedoen toe Hy doodgegaan het en weer lewend opgestaan het. Ons het dus reeds hierdie geestelike geboorte ondergaan. Ons lewe behoort dus nou ánders te lyk as vroeër. Want die resultaat van hierdie geestelike geboorte is te sien in jou dade. Die uitvloeisel van die wedergeboorte is wanneer jy alles in jou vermoë doen om God te eer. Iemand wat weergebore is, is vir ander sigbaar deur dit wat hulle dóén. Dit is wanneer jy met alles in jou wegvlug van die sonde. Ons kan dit nie uit eie krag doen nie, en daarom moet ons altyd die Heilige Gees se hulp vra. Vra die Gees om jou elke dag te lei sodat jy kan optree soos kind van God. Smeek die Heilige Gees dat jou lewe anders lyk as jou lewe van gister, omdat jy nou ʼn nuwe geestelike lewe ontvang het.  

Omdat ons, as gelowiges, rééds hierdie nuwe lewe in Christus het, is daar ʼn lewende hoop in ons. Aangesien ons verhouding met God reeds herstel is, is daar ʼn hoop in ons wat léwe. Hierdie lewende hoop word bewerk deur ons geloof in God (vers 5). Ons hoop nie maar net dat ons lewe veilig in God se hande is nie. Ons gló dit. Ons is vás oortuig daarvan.

Vers 5 sê dat ons kan glo dat ons iets van God gaan erf wat ewig duur. Die Heilige Gees skenk geloof in ons harte sodat ons kan gló dat ons ewig veilig by God sal bly. Ons glo nou reeds dat ons toekoms in die hemel vir ons bewaar is. Die Heilige Gees skenk aan ons die geloof om ons Vader te vertróú wanneer Hy aan ons die belofte van die ewige lewe gee. Geliefdes, ons erf die geestelike ewige lewe, en dit wag vir ons in die hemel (vers 4).

Daar is geen slegte persoon is in die hemel nie. Daarom sal ons erfenis nie beskadig kan word deur goddelose mense nie. Ons erfporsie is die nuwe lewe wat ewig duur. Daarom kan hierdie nuwe lewe kan nie klaar raak nie. Dit is ewig omdat Christus ewig leef nadat Hy die dood oorwin het. Hierdie nuwe lewe is ook silwerskoon. Dit wat ons erf, kan nooit vuil word nie. Die nuwe lewe (ons erfenis) is immergroen. Dit gaan nie, soos alle aardse dinge, deur seisoene van lewe en dood nie.

En ons, hier op aarde, word nou veilig in God se almagtige hand vasgehou, al voel dit nie altyd so nie. Ons word deur Hom bewaar sodat ons hierdie erfenis kan ontvang. God hou ons elke sekonde vas en beskerm ons elke dag. Ons word só deur God veilig bewaar totdat Christus weer sal kom. Die manier waarop God ons bewaar word vir ons helder en duidelik deur ons geloof in God (vers 5). Geloof gee aan ons die vaste sekerheid dat ons nou al reeds oortuig kan wees van ons kosbare erfstuk, nl. die ewige lewe (vgl. Hebr. 11: 1.

Ons het nou reeds deel aan die ewige lewe aangesien ons nou reeds die nuwe hoop in Christus het. Dit is egter belangrik om raak te sien, dat ons op ʼn besondere manier deel gaan kry aan die ewige lewe wanneer ons ook uit die dood gaan opstaan. As ons eendag gaan opstaan uit die dood gaan ons die ewige lewe volledig ontvang (Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 37). Soos Christus een maal uit die dood opgestaan het, net só gaan óns ook uit die dood opstaan. Ons bely in Sondag 17 dat Christus se opstanding uit die dood ʼn betroubare waarborg van ons eie opstanding is. Deur die Heilige Gees skenk God aan ons die geloof dat ons vas en seker kan wees oor ons eie opstanding. En dit gee aan ons ‘n diepe troos, geliefdes! Ons hoef nie daaraan te twyfel nie. Die feit dat ons eendag gaan opstaan uit die dood, is nie maar iets waarop ek hoop sonder enige sekerheid nie. Ek hoop nie maar dit werk vir my uit, soos wat ek hoop my nuwe kudde werk uit nie. Nee, dit is ʼn betroubare waarborg. Ek kan seker wees dat ek uit die dood sál opstaan. En dít is wat my dankbaar en bly maak – niks anders nie.

Dit is opmerklik dat die res van ons Skrifgedeelte sterk fokus op die blydskap wat ons moet hê vir hierdie wonderlike troosboodskap (vers 6 – 12). Selfs al word ons op aarde beproef, kan ons seker wees dat ons verhouding met God herstel is. Selfs al gaan ons deur moeilike tye, het ons ʼn lewende hoop in ons harte wat nie slegs ʼn moontlikheid is nie maar ʼn sekerheid. Ons gaan nie moontlik die ewige lewe erf nie, ons erf dit verseker. Ons het nie moontlik deel in Christus se opstanding nie, ons gaan verseker opstaan uit die dood. Ons, wat hierdie boodskap van harte aanneem, te midde van verskeie opdraandes in ons lewe, kan dankbaar wees, want die Here toets ons geloof. Hy suiwer ons geloof deur elke beproewing waardeur ons gaan. Hy maak ons geloof eg, sodat ons alleen aan Hom vashou, en op Hom sal vertrou wanneer Hy die nuwe, ewige lewe aan ons belowe.

Slot

God wek Christus op uit die dood” Wat beteken hierdie woorde vir jou, persoonlik? Dit is ʼn belydenis wat ek nou wil gee omdat ek gló dat my verhouding met God herstel is deur Christus. Dit is ʼn belydenis wat aan my ʼn hoop van sekerheid gee dat ek verseker ʼn nuwe lewe saam met God het. Ek gaan nie miskien uit die dood opstaan nie, ek gaan verseker opstaan. Ek gaan nie miskien die ewige lewe beërf nie ek gaan verseker ewig lewe. Dit is vas en seker in die hemel. Niks kan dit beskadig óf wegneem nie.  Amen.