Psalm 104: 19 – 35

Skrifgedeelte: Psalm 104: 19 – 35 Fokusverse: Psalm 104: 27 – 29 Tema: Dit is alleen die Here wat gee en neem, daarom is die hele Skepping van God afhanklik. Inleiding In ‘n vorige preek uit Psalm 104 het ons weer opnuut die Here se grootheid besef. ‘n Paar weke gelede het ons by die […]

Jesaja 30: 19 – 26

Skrifgedeelte: Jesaja 30: 19 – 26 Fokusverse: Jesaja 30: 19 en 21 Tema: Om God se teenwoordigheid in ons lewens te erken, vereenvoudig ons lewens. Inleiding Voel dit dalk soms vir jou asof die lewe nie sin maak nie? Asof dinge deurmekaar en soms totale chaos is? Voel jy ook soms oorweldig met al jou […]

Jesaja 30: 8 – 18

Skrifgedeelte: Jesaja 30: 8 – 18 Fokusvers: Jesaja 30: 15 Tema: God red dié wat van hulle sondes bekeer. Wees stil en vertrou op Hom. Inleiding Jesaja 30 val onder die eerste gedeelte van die boek, Jesaja. Ons hoor minder preke oor hierdie eerste gedeelte, en daarom dink baie gelowiges dat die héle boek in […]

1 Kronieke 28: 1 – 10

Teksgedeelte: 1 Kronieke 28: 1 – 10 Fokusvers: 1 Kronieke 28: 9 Tema: God ondersoek en ken ons harte; dien Hom daarom met die regte ingesteldheid. Inleiding Mens het keer op keer nodig om om jouself te ondersoek. Mens wil elke nou en dan bepaal of ons nog reg is: fisies en geestelik. Dit is […]