Psalm 144: 1 – 15

Skrifgedeelte: Psalm 144: 1 – 15 Fokusvers: Psalm 144: 11 en 12 Tema: God red ons van valsheid en leuens omdat Hy ‘n toekoms vir sy Kerk het Inleiding Soos met élke volgende geslag, dink nuwe ouers dat hulle hul kinders in ván die moeilikste tye grootmaak. “Hoe kan ‘n mens kinders kry in ‘n […]

Johannes 15: 1 – 8

Skrifgedeelte: Johannes 15: 1 – 8 Fokusvers: Johannes 15: 5 Heidelbergse Kategismus Sondag 24 Tema: Goeie werke kan nie verlossing bewerk nie en wérk nie sonder Christus nie. Inleiding Soos die ander Gereformeerde Belydenisskrifte word die Heidelbergse Kategismus opgestel om standpunt in te neem in die samelewing van daardie tyd. Die Rooms-Katolieke kerk was die […]

Mattheus 5: 1 – 12

Skrifgedeelte: Mattheus 5: 1 – 12 Fokusgedeelte: Mattheus 5: 10 – 12 Tema: Die vervolgde Kerk is ‘n geseënde Kerk Inleiding Soos baie ander dele in die Bybel, klink Jesus se woorde in Mattheus 5 ietwat onlogies. Hoe maak dit logies sin dat iemand wat treur, in werklikheid gelukkig kan wees? Hoe is dit moontlik […]