Psalm 2: 1 – 12

Skrifgedeelte: Psalm 2: 1 – 12 Fokusverse: Psalm 2: 7 en 8 Heidelbergse Kategismus Sondag 48 Tema: Ons het ‘n Ewige Koning Wie se koninkryk ons moet verkondig. Inleiding Van ons mag redeneer en sê dat die Tweede Bede van die Onse Vader vir ons die minste sin maak van ál die bedes. Vir óns […]

Eksodus 3: 1 – 15

Skrifgedeelte: Eksodus 3: 1 – 15; Mattheus 1: 20 en 21 asook Johannes 16: 5 – 7 en 13 Fokusvers: Eksodus 3: 15 Heidelbergse Kategismus Sondag 47 Tema: God-Drie-Enig openbaar Homself aan ons sodat ons Hom kan ken en sy Naam kan heilig. Inleiding Wanneer ons name vir ons kinders gee, dan doen die meeste […]

Handelinge 17: 16 – 34

Skrifgedeelte: Handelinge 17: 16 – 34 Fokusverse: Handelinge 17: 23(b) en 24 Heidelbergse Kategismus Sondag 46 Tema: Deur Christus mag ons vir God “ons Vader” noem Inleiding Het jy al ooit gewonder waarom ons vir God as “ons Vader” in gebed aanspreek? Beteken dit iets besonders vir jou of bid jy dalk só sonder om […]

Mattheus 6: 5 – 15 

Skrifgedeelte: Mattheus 6: 5 – 15  Fokusvers: Mattheus 6: 9 – 13 Heidelbergse Kategismus Sondag 45 (Vraag en Antwoord 118 en 119) Tema: Die Onse Vader as riglyn vir ons gebedslewe. Inleiding In vandag se tyd kry ons so baie verskillende sienings oor gebed. Elke mens op aarde het ‘n ander siening oor gebed en […]

Mattheus 10: 5 – 16

Skrifgedeelte: Mattheus 10: 5 – 16 Fokusgedeelte: Mattheus 10: 5 – 7 Tema: Hoe lyk die lewe van ‘n dissipel van God? Inleiding In vandag se tyd is daar soveel gesprekke oor dissipelskap en wat dit beteken. In byna elke gemeente en kerkverband word daar oor dienende leierskap gepraat. Hierdie gesprekke is baie goed en […]