1 Johannes 4: 7 – 21

Skriflesing: 1 Johannes 4: 7 – 21 Fokusverse: 1 Johannes 4: 19 – 21 Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 28 Tema: In antwoord op God se liefde reageer ons in físiese wederliefde Inleiding Hoe belangrik is die mense rondom jou vir jou? Nie jou eie gesin of familie of vriende nie – hierdie mense wat vandág saam […]

Romeine 11: 1 – 24

Skriflesing: Romeine 11: 1 – 24 (2020-Vertaling) Fokusvers: Romeine 11: 20 en 21 (2020-Vertaling) Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 27 Tema: Deur God se genade maak Hy jou deel van sy Kerk. Besef jy jou voorreg? Inleiding Hoe belangrik is kerbywoning vir jou? Fisiese kerkbywoning? Ons leef al lankal in ‘n tyd wat kerkbywoning nie meer só […]

1 Tessalonisense 5: 12 – 18

Skriflesing: 1 Tessalonisense 5: 12 – 18 Fokusvers: 1 Tessalonisense 5: 18 Tema: God verwag van ons om in alle omstandighede dankbaar te wees. Hoe lyk ons dankbaarheidslewe? Inleiding Hoe lyk jou dankbaarheidslewe vir ander mense? As ander mense na jou kyk, sal hulle kan agterkom dat jy wérklik dankbaar in die lewe is? Sommige […]