Genesis 28: 1-22

Teksgedeelte: Gen. 28: 1-22 Fokusvers: v16-v17 Tema: Die Here is hier. Besef ons dit? Hoofpunt 1: Die Here is hier. Hoofpunt 2: Die Here is hier. Besef ons dit? Agtergrond (voor skriflesing) Om die hoofstuk wat ons gaan lees reg te verstaan, moet ons eers die konteks of geskiedenis waarbinne dit staan, bespreek. Dit is […]

Rom. 8: 28-39

Teksgedeelte: Rom. 8: 28-39 Fokusvers: v38-v39 Sondagsafdeling: Sondag 1 – V&A 1&2 Tema: Ons behoort in lewe en in sterwe aan Christus omdat Hy ons losgekoop het van ons sonde sodat ons nou tot eer van Hom kan lewe Hoofpunt 1: Ons behoort in lewe en in sterwe aan Christus. Hoofpunt 2: Hy het ons […]

Mattheus 9: 9-13

Teksgedeelte: Mattheus 9:9-13 Fokusvers: v 9,12-13 Tema: Christus roep sondaars om Hom te volg Hoofpunt 1: Christus roep sondaars Hoofpunt 2: Ons volg hom Inleiding Broers en susters, vandag het ons die besondere groot voorreg om die Heilige Nagmaal te vier. Die nagmaal is een van die twee sakramente wat die Here vir ons ingestel […]

Rom. 12:1-8

Rom. 12:1-8 Teksgedeelte: Rom. 12:1-8 Fokusvers: v1 Tema: Op grond van God se groot ontferming moet ons onsself aan Hom gee as lewende, heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Hoofpunt 1: God het Homself grootliks oor ons ontferm Hoofpunt 2: Daarom moet ons onsself gee as lewende heilige offers. Hoofpunt 3: Hoe gee ons […]

Genesis 22:1-19

Teksgedeelte: Genesis 22:1-19 Fokusvers: v14 Die Here voorsien ʼn offerlam sodat sy mense kan lewe. Hoofpunt 1: Die Here voorsien aan Abraham Hoofpunt 2: Die Here voorsien aan Isak Hoofpunt 3: Die Here voorsien aan ons sodat ons kan lewe.  Inleiding Waarom sou God, Hy wat die bron is van alles wat goed is, vir […]

Esegiël 1:1-2:4

Teksgedeelte: Esegiël 1:1-2:4 Fokusvers: Esegiël 1:28b Tema: Op grond van God se heerlikheid moet ons met verwondering voor Hom neerval en na sy stem luister Hoofpunt 1: God is heerlik Hoofpunt 2: Ons moet met verwondering voor Hom neerval en na sy stem luister. Inleiding Met die eerste oogopslag is ons teksgedeelte verstommend. Dit bevat […]

Mat. 6: 25-34

Teksgedeelte: Mat. 6: 25-34 Fokusvers: v33 Tema: God sorg vir ons, daarom moet ons nie bekommerd wees nie en onsself beywer vir die koninkryk van God. Hoofpunt 1: God sorg vir ons Hoofpunt 2: Ons hoef nie bekommerd te wees nie Hoofpunt 3: Ons moet eerder onsself beywer vir die koninkryk van God. Inleiding Broers […]

Genesis 15:1-21

Teksgedeelte: Genesis 15:1-21 Fokusvers: v17-18 Tema: Die Here is altyd getrou aan die verbond wat Hy met ons gesluit het en daarom kan ons altyd op Hom vertrou. Hoofpunte: Inleiding Broers en susters. Ons almal sukkel om te vertrou op die Here. Dit is dalk nie in ons gedagtes so nie, maar ʼn mens kan […]