Hebreërs 10: 32 – 39

Skrifgedeelte: Hebreërs 10: 32 – 39 Fokusverse: Hebreërs 10: 38 en 39 Tema: Egte Geloof verseker vryspraak maar verg inspanning. Deins jy hiervoor terug of volhard jy daarin? Inleiding Vandag kyk ons ‘n bietjie terug deur die geskiedenis om te sien hoe ons medegelowiges moeilike tye deurgemaak het. Ons kyk vanoggend spesifiek hierna, omdat ons […]

Haggai 2: 1 – 23

Skriflesing: Haggai 2: 1 – 23 Fokusverse: Haggai 2: 4, 5 en 9 Tema: Skep moed en moenie bang wees nie, want die Heilige Gees sal altyd by julle bly – totdat die tyd van die Toekoms-tempel aanbreek Inleiding Ons almal weet hoe dit voel om moedeloos te wees. Wanneer dit voel asof niks in […]

Haggai 1: 1 – 15

Skrifgedeelte: Haggai 1: 1 – 15 Fokusgedeelte: Haggai 1: 7 en 8 Tema: God se Huis moet herbou word tot sy lof en eer. Let jy op? Is jy deel? Inleiding Baie mense sê: “Ons lewe nou in ‘n tyd van ‘n nuwe normaal.” Die COVID-19 pandemie het veroorsaak dat ons “anders” oor alles in […]

Psalm 32: 1 – 11

Skriflesing: Psalm 32: 1 – 17 Fokusvers: Psalm 32: 1 en 5 Tema: God vergewe jou sonde ten volle, daarom kan jy dit met vrymoedigheid voor Hom bely.

Romeine 8: 10-17

Skriflesing: Romeine 8: 10 – 17 Fokusvers: Romeine 8: 15 – 16 Tema: Die Heilige Gees neem ons aan om God se kinders te wees. Daarom vrees ons nie, maar het ons geloofsekerheid.

Titus 3: 1-11

Skriflesing: Titus 3: 1 – 11 Fokusvers: Titus 3: 5 en 6 Heidelbergse Kategismus Sondag 8 Tema: God-Drie-Enig is Een Wese maar drie Persone; slegs weergebore Christene bely dít Inleiding Ons het die afgelope paar weke die voorreg gehad om ‘n bietjie stil te staan by die Wese van God. Die afgelope paar weke het […]

Hebreërs 1: 1-14

Skrifgedeelte: Hebreërs 1: 1 – 14 Fokusvers: Hebreërs 1: 3 Tema: Jesus Christus is die Begin en die Einde. Ervaar jy Hom órals in die lewe? Inleiding Mense gebruik maklik die gesegde en sê dat iets vir hulle die “Alfa en die Oméga” is. Hulle bedoel baie keer hiermee, dat dít waarvan hulle praat, dié […]

Johannes 20: 19-31

Skrifgedeelte: Johannes 20: 19 – 31 Fokusvers: Johannes 20: 27 – 29 Heidelbergse Kategismus Sondag 7 (Vraag en antwoord 22 en 23) Vraag: Wat moet ‘n Christen glo? Antwoord: Alles wat in die Evangelie aan ons beloof word en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. Vraag: Hoe […]

Hebreërs 4: 1-11

Skrifgedeelte: Hebreërs 4: 1 – 11 Fokusvers: Hebreërs 4: 9 en 10 Heidelbergse Kategismus Sondag 7 (V&A 20 en 21) Vraag: Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Antwoord: Nee; maar slegs die wat deur ‘n ware geloof in Hom ingelyf word en al sy weldade […]

Esegiël 18: 1 -20

Skrifgedeelte: Esegiël 18: 1 -20 Fokusvers: Esegiël 18: 20(a) Tema: Geen mens kan vir ‘n ander se sonde betaal nie, behalwe Hy wat volmaak Mens én God is. Heidelbergse Kategismus Sondag 6 Vraag: Waarom moet hy ‘n ware en regverdige mens wees? Antwoord: Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig […]