Fil. 1:12-26

Teksgedeelte: Fil. 1:12-26 Fokusvers:  v21 Tema: As gevolg van die evangelie is om te lewe vir ons Christus en om te sterwe vir ons wins. Hoofpunt 1: As gevolg van die evangelie… Hoofpunt 2: As gevolg van die evangelie is om te lewe is vir ons Christus en om te sterwe is vir ons wins. […]

Romeine 3: 21-31

Teksgedeelte: Romeine 3:21-31 Fokusvers: v23-24 HK: Sondag 5: V&A 12-15 Tema: Ons is deur God geregverdig op grond van sy genade sodat ons tot eer van Hom kan lewe. Hoofpunt 1: Ons is deur God geregverdig op grond van sy genade. Hoofpunt 2: Ons is deur God geregverdig sodat ons tot eer van Hom kan […]

Psalm 22: 1-32

Teksgedeelte: Psalm 22: 1- 32 Bykomende teksgedeelte: Mat 27: 32 – 56 Fokusvers: 2, 25 Tema: Christus het Godverlatenheid ervaar vir die wat Hom dien, sodat hulle nooit deur God verlaat sal word nie. Hoofpunt 1: Christus het Godverlatenheid ervaar. Hoofpunt 2: Christus het Godverlatenheid ervaar vir die wat Hom dien sodat hulle nooit deur […]

Johannes 15: 18-27

Teksgedeelte: Johannes 15: 18-27 Fokusvers: 18 Tema: Die wêreld haat vir Christus en daarom haat die wêreld ook vir ons. Ons moet egter steeds van Hom bly getuig. Hoofpunt 1: Die wêreld haat vir Christus en daarom haat die wêreld ook vir ons.  Hoofpunt 2: Ons moet egter steeds bly van Hom getuig. Hoofpunt 3: […]

Josua 24: 1-33

Skriflesing: Josua 24 Fokusverse: 13,14,15 Tema: Die Here is altyd aan ons getrou. Ons moet daarom aan Hom getrou wees. Eksegetiese tema: Op grond van God se perfekte getrouheid aan sy verbondsbeloftes en aan ons, moet ons ook nou aan hom getrou wees en afsien van alle afgode. Hoofpunt 1: Die Here is volkome getrou […]

Filemon 1:1-25

Teksgedeelte: Filemon 1:1-25 Fokusvers: 15-19 Tema: God het ons broers en susters van mekaar gemaak en ons moet mekaar ook so hanteer. Hoofpunt 1: God het ons broers en susters van mekaar gemaak. Hoofpunt 2: Ons moet mekaar soos broers en susters hanteer. Inleiding Was u al ooit in ʼn situasie waar jy iemand moes […]

Gen. 32:1-32

Teksgedeelte: Gen. 32:1-32 Fokusvers: Gen. 32: 27-28 27 Toe vra die man: “Wat is jou naam?” en hy antwoord: “Jakob.” 28 Die man het gesê: “Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense ’n stryd gevoer en jy het dit end-uit volgehou.” Agtergrond voor die […]

Efesiërs 2:1-10

Efesiërs 2:1-10 – HK Sondag 1 V&A 2. Teksgedeelte: Efesiërs 2:1-10 Fokusvers: v4 – v5 Sondagsafdeling: HK Sondag 1 V&A 2 Tema: Ons is gered van ons sonde, deur Christus om goeie werke te doen. Hoofpunt 1: Ons is gered van die Sonde Hoofpunt 2: Ons is deur Christus gered Hoofpunt 3: Ons is gered […]

Genesis 28: 1-22

Teksgedeelte: Gen. 28: 1-22 Fokusvers: v16-v17 Tema: Die Here is hier. Besef ons dit? Hoofpunt 1: Die Here is hier. Hoofpunt 2: Die Here is hier. Besef ons dit? Agtergrond (voor skriflesing) Om die hoofstuk wat ons gaan lees reg te verstaan, moet ons eers die konteks of geskiedenis waarbinne dit staan, bespreek. Dit is […]

Rom. 8: 28-39

Teksgedeelte: Rom. 8: 28-39 Fokusvers: v38-v39 Sondagsafdeling: Sondag 1 – V&A 1&2 Tema: Ons behoort in lewe en in sterwe aan Christus omdat Hy ons losgekoop het van ons sonde sodat ons nou tot eer van Hom kan lewe Hoofpunt 1: Ons behoort in lewe en in sterwe aan Christus. Hoofpunt 2: Hy het ons […]