Psalm 7: 1 – 18

Skriflesing: Psalm 7: 1 – 18 Fokusvers: Psalm 7: 9 Tema: Onskuldig voor die Regter? Inleiding Een van die groter terugslae in die lewe is as iemand – wie jy vertrou – jou in die steek laat. Dit kán wees dat ‘n baie goeie vriend van jou, jou in die rug steek. Dit kán gebeur […]

1 Korintiërs 11: 17 – 34

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 11: 17 – 34 (1983-Vertaling) Fokusvers: 1 Korintiërs 11: 23 – 26 (1983-Vertaling) Tema: Die heiligheid van die Nagmaal Inleiding Is die Nagmaal so besonders soos wat baie mense dink? Verdien die Nagmaal dit wérklik om “heilig” genoem te word? Dit wat ons vandag weer gaan beleef – is dit régtig nodig […]

Psalm 66: 1 – 20

Skrifgedeelte: Psalm 66: 1 – 20 Fokusvers: Psalm 66: 20 Tema: Soli Deo Gloria! Inleiding Iets waarvoor die Protestantse Reformasie áltyd bekend sal staan, is die sg. “Vyf Solas van die Reformasie”. “Sola” of “Solo” of “Soli” dui alles op dieselfde begrip. Hierdie Latynse woord beteken om alleen – sonder enige hulp of bystand – […]

1 Konings 3: 1 – 15

Skrifgedeelte: 1 Konings 3: 1 – 15 Fokusvers: 1 Konings 3: 9 Tema: Wysheid, skerpsinnigheid, onderskeidingsvermoë en liefde Inleiding Wat sou jy antwoord indien die Here vandág vir jou gevra het: “Vra My wat Ek jou moet gee”? Indien een van óns vandag hierdie vraag moes antwoord, wat sou ons hierop antwoord? Die Here sê […]

1 Timoteus 5: 17 – 25

Skrifgedeelte: 1 Timoteus 5: 17 – 25 Fokusvers: 1 Timoteus 5: 17 en 18 Tema: Ouderlinge word weens hul roeping geëer. Inleiding Waar verlede week se preek, meestal, oor die verpligtinge van die diakens gegaan het, handel 1 Timoteus 5: 17 – 25 oor ‘n ouderling se roeping. Ons sal in vandag se preek raaksien […]

1 Timoteus 5: 1 – 16

Skrifgedeelte: 1 Timoteus 5: 1 – 16 Fokusvers: 1 Timoteus 5: 1 – 3 Tema: Om in verskillende gemeentelike-verhoudings God te eer Inleiding Die Bybelboeke, 1 en 2 Timoteus, asook Titus, staan as die sg. “Pastorale briewe” bekend. Paulus skryf hierdie briewe met één doel en dit is om aan jonger gelowiges leiding te gee […]

Psalm 23: 1 – 6

Skrifgedeelte: Psalm 23: 1 – 6 Fokusvers: Psalm 23: 1 Tema: Omdat die Here my Herder is, ly ek nie gebrek nie Inleiding N.a.v. ‘n hele paar lidmate in ons gemeente wie onlangs geliefdes aan die dood afgestaan het, of wie geraak is deur ‘n familielid of vriend wat ernstig siek is, kyk ons vanoggend […]

1 Johannes 4: 7 – 21

Skriflesing: 1 Johannes 4: 7 – 21 Fokusverse: 1 Johannes 4: 19 – 21 Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 28 Tema: In antwoord op God se liefde reageer ons in físiese wederliefde Inleiding Hoe belangrik is die mense rondom jou vir jou? Nie jou eie gesin of familie of vriende nie – hierdie mense wat vandág saam […]

Romeine 11: 1 – 24

Skriflesing: Romeine 11: 1 – 24 (2020-Vertaling) Fokusvers: Romeine 11: 20 en 21 (2020-Vertaling) Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 27 Tema: Deur God se genade maak Hy jou deel van sy Kerk. Besef jy jou voorreg? Inleiding Hoe belangrik is kerbywoning vir jou? Fisiese kerkbywoning? Ons leef al lankal in ‘n tyd wat kerkbywoning nie meer só […]

1 Tessalonisense 5: 12 – 18

Skriflesing: 1 Tessalonisense 5: 12 – 18 Fokusvers: 1 Tessalonisense 5: 18 Tema: God verwag van ons om in alle omstandighede dankbaar te wees. Hoe lyk ons dankbaarheidslewe? Inleiding Hoe lyk jou dankbaarheidslewe vir ander mense? As ander mense na jou kyk, sal hulle kan agterkom dat jy wérklik dankbaar in die lewe is? Sommige […]