Gereformeerde Kerk Venterstad

Onse Vader

Kaapstad Jeugkoor

“En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”
- Filippense 4:7

Wie Is Ons?

Die Gereformeerde Kerk Venterstad is ‘n unieke akkommoderende gemeente wat gelowiges uit alle denominasies en tale bymekaar trek om die liefde van God Drie-enig te ervaar. Getalle in die platteland het ons genoodsaak om vernuwend te gaan soek na groeigeleenthede vir die kerk en hierdie akkommoderende kultuur bied die wonderlike geleentheid om verskillende gelowiges bymekaar te bring en so die liefde van God uit te dra.

Ons bly egter sterk gewortel in die gereformeerde tradisie van Skrifgetroue woordverkondiging en is baie dankbaar dat ons ‘n voltydse leraar het – tans die enigste gemeente in Venterstad met hierdie voorreg.

Die Gereformeerde Kerk Venterstad is ‘n aktiewe gemeente met ‘n positiewe gesindheid en wil aan die voorpunt bly om die kerk van alle eeue relevant vir alle mense in ‘n gebroke samelewing te hou.

Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind
- Kolossense 3:14

Ons Werk

Behalwe vir die woordverkondiging, is die Gereformeerde Kerk Venterstad betrokke by die lewensnood van die twee gemeenskappe in Lyciumville en Nozizwe.  Venterstad het ‘n groot werkloosheidsprobleem met geweldige armoede, wat ly tot ongekende maatskaplike probleme.  Die onderskeie gemeentes se diakonieë verleen hulp waar hul kan 

Gemeenskap

Hulpfonds

Die Here sal ons seën en ons beskerm;
Die Here sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees;
Die Here sal ons gebede verhoor en aan ons vrede gee!
- Numeri 6:24 - 26

Dankoffer

SnapScan

Gebruik die SnapScan App
op jou slimfoon.
Verwysing: U naam.

Use the SnapScan App
on your smartphone.
Reference: Your name

Bankdeposito • Bank deposit

ABSA

Tjek 2750340000 Cheque
Bankkode 632005 Bank code

Verwysing: U naam
Reference: Your name

Kontak Ons

TYE:

Somer en Winter – 09:00

ADRES:

Posbus 91
Venterstad
9798

H/V Van Wyk-en
Krugerstraat

PREDIKANT:

Ds. F Deysel

(Frikkie en Germari)

SEL:

079 695 0119 (Frikkie)
081 252 5818 (Germari)

EPOS:

frikkie4deysel@gmail.com