Susters

Vrouebediening

Ons gemeente het ‘n vrouebediening wat baie aktief is. Die oogmerk van ons kwartaallikse vergaderings is om al die susters in die gemeente se insette en voorstelle te kry vir die beplande aksies en projekte. Ons is uiters dankbaar vir ‘n talentvolle, kreatiewe en hardwerkende groep vroue, wat altyd gewillig is om te help.

Ons susters fokus spesifiek op die gemeente se vooruitgang, deur byvoorbeeld elke nou en dan iets spesiaals vir ons bejaarde lidmate te doen of eensame lidmate se dag op te helder. Ons span knap vroue het egter ook die breër gemeenskap in gedagte en reik jaarliks na die Residensia Stigting in Bethulie, asook na Huis Dirk Postma in Burgersdorp, uit. By hierdie twee besonderse geleenthede word die Woord bedien en geskenke aan die inwoners en personeel uitgedeel. Só ‘n geleentheid begin gewoonlik met ‘n prettige program waarby oud en jonk aanklank vind. Aan die einde van die program geniet ons ook tee en eetgoed saam met die inwoners. Ons hoofdoel met die funksie is egter om dáár te wees vir die bejaardes, deur te luister en te bemoedig. Ons wil hulle ekstra spesiaal en geliefd laat voel tydens hierdie geleenthede.

Verder is ons betrokke by hulpverlening aan verskeie instansies en ander gemeentes. Ons is altyd bereid om te help waar ons kan.

Ons is ‘n hegte span en baie ingestel op mekaar, daarom is dit vir ons belangrik dat elke vrou in die gemeente fisies, emosioneel en geestelik versorg word. Dit is vir ons, as die susters van Gereformeerde Kerk Venterstad, ‘n groot vreugde om op híérdie manier ons gawes in God se Koninkryk aan te wend.

Navrae: Roné Myburgh 083 966 9450

Van sy ouers kan iemand 'n huis en besittings erf, maar 'n verstandige vrou is 'n geskenk van die Here.
- Spreuke 19:14