Ons Werk

Gemeenskap

Behalwe vir die woordverkondiging, is die Gereformeerde Kerk Venterstad betrokke by die lewensnood van die twee gemeenskappe in Lyciumville en Nozizwe. Venterstad het ‘n groot werkloosheidsprobleem met geweldige armoede, wat ly tot ongekende maatskaplike probleme. Die onderskeie gemeentes se diakonieë verleen hulp waar hul kan.

Die Gereformeerde Kerk Venterstad het die opvoedkundige nood in die dorp raakgesien en ‘n studiesentrum wat afstandsonderrig aanbied, is gestig.

Wat ons Hulpsentrum aanbied

Tersiërevlak afstandsonderrig vanaf NWU, Unisa of enige inrigting van ‘n student se keuse.

Verrykende klasse vir laerskoolleerders, wat rekenaaronderrig, musiek en lewensvaardighede insluit.

Sopkombuis

Twee Sopkombuise vir die mees kwesbare deel van ons samelewing, die honger kinders uit behoeftige gemeenskappe, word daagliks gehou en kos word voorsien aan ongeveer 400 kinders. 

Fondse word ingesamel vir die Hulpsentrum wat die Sopkombuise, die Studiesentrum en die Koffiekroeg vir jongmense insluit.

Navrae: Pieter Schutte 072 390 9019

Hulpfonds

Indien u wil bydra tot enige van die Gereformeerde Kerk Venterstad se hulpprojekte,
is u welkom om die volgende rekening te gebruik:

SnapScan

Gebruik die SnapScan App
op jou slimfoon.
Verwysing: Hulpfonds & U naam

Use the SnapScan App
on your smartphone.
Reference: Hulpfonds & your name

Bankdeposito • Bank deposit

ABSA
SWIFT code:  ABSAZAJJ.

Tjek 2750340000 Cheque
Bankkode 632005 Bank code
Verwysing: Hulpfonds & U naam
Reference: Hulpfonds & your name

Epos:  gkventerstadhulpfonds@gmail.com    Pieter Schutte 072 390 9019    J.C. van der Walt  082 926 0577

Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam.
- 1 Timoteus 6:18