1 Petrus 1: 1-16

Teksgedeelte: 1 Petrus 1: 1-16 Fokusvers(e): 1 Petrus 1: 15 Tema: Omdat God heilig is, word daar van ons verwag om heilig te wees. Inleiding Het jy ook al gevoel asof dit onregverdig van die Bybel is om van ‘n mens te verwag om heilig te wees? Laat ons maar erken – die meeste van […]

Handelinge 5: 17 – 42

Teksgedeelte: Handelinge 5: 17 – 42 Fokusverse: Handelinge 5: 30 – 32 Tema: Getuig van Jesus Christus se hemelvaart! Inleiding Vanoggend se Skrifgedeelte laat u dalk terugdink aan ‘n reeks preke waarna ons verlede jaar geluister het. Vroeg in verlede jaar het ons die voorreg gehad om regdeur die boek, Handelinge, te werk. En in […]