Psalm 7: 1 – 18

Skriflesing: Psalm 7: 1 – 18 Fokusvers: Psalm 7: 9 Tema: Onskuldig voor die Regter? Inleiding Een van die groter terugslae in die lewe is as iemand – wie jy vertrou – jou in die steek laat. Dit kán wees dat ‘n baie goeie vriend van jou, jou in die rug steek. Dit kán gebeur […]

1 Korintiërs 11: 17 – 34

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 11: 17 – 34 (1983-Vertaling) Fokusvers: 1 Korintiërs 11: 23 – 26 (1983-Vertaling) Tema: Die heiligheid van die Nagmaal Inleiding Is die Nagmaal so besonders soos wat baie mense dink? Verdien die Nagmaal dit wérklik om “heilig” genoem te word? Dit wat ons vandag weer gaan beleef – is dit régtig nodig […]