Romeine 8: 10-17

Skriflesing: Romeine 8: 10 – 17 Fokusvers: Romeine 8: 15 – 16 Tema: Die Heilige Gees neem ons aan om God se kinders te wees. Daarom vrees ons nie, maar het ons geloofsekerheid.

Titus 3: 1-11

Skriflesing: Titus 3: 1 – 11 Fokusvers: Titus 3: 5 en 6 Heidelbergse Kategismus Sondag 8 Tema: God-Drie-Enig is Een Wese maar drie Persone; slegs weergebore Christene bely dít Inleiding Ons het die afgelope paar weke die voorreg gehad om ‘n bietjie stil te staan by die Wese van God. Die afgelope paar weke het […]

Hebreërs 1: 1-14

Skrifgedeelte: Hebreërs 1: 1 – 14 Fokusvers: Hebreërs 1: 3 Tema: Jesus Christus is die Begin en die Einde. Ervaar jy Hom órals in die lewe? Inleiding Mense gebruik maklik die gesegde en sê dat iets vir hulle die “Alfa en die Oméga” is. Hulle bedoel baie keer hiermee, dat dít waarvan hulle praat, dié […]

Johannes 20: 19-31

Skrifgedeelte: Johannes 20: 19 – 31 Fokusvers: Johannes 20: 27 – 29 Heidelbergse Kategismus Sondag 7 (Vraag en antwoord 22 en 23) Vraag: Wat moet ‘n Christen glo? Antwoord: Alles wat in die Evangelie aan ons beloof word en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. Vraag: Hoe […]