Deuteronomium 9: 1 – 6

Skrifgedeelte: Deuteronomium 9: 1 – 6 Fokusvers: Deuteronomium 9: 6 Heidelbergse Kategismus Sondag 23 (V&A 59 en 60) Tema: Jesus Christus se volmaaktheid dring en dryf my om my optrede te verander Inleiding Heidelbergse Kategismus Sondag 8 tot Sondag 23 handel oor die  Twaalf Artikels of die Apostoliese Geloofsbelydenis. Regdeur hierdie 15 Sondags-afdelings word daar […]

1 Korintiërs 12: 12 – 27

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 12: 12 – 27 (1983 Vertaling) Fokusverse: 1 Korintiërs 12: 27 (2020 Vertaling) Heidelbergse Kategismus Sondag 21 (V&A 55) Tema: Die Kerk is die liggaam van Christus. Waar pas ek in? Wat is my nut? Inleiding Sondag 21 van die Heildelbergse Kategismus fokus op die ontstaan en die noodsaaklikheid van die Kerk […]

Efesiërs 1: 3 – 14

Skrifgedeelte: Efesiërs 1: 3 – 14 Fokusgedeelte: Efesiërs 1: 11 Heidelbergse Kategismus Sondag 21 (V&A 54 en 56) Tema: Dit is in God se raadsplan dat ek deel van híérdie gemeente is. Hoe lyk my betrokkenheid? Inleiding In vandag se tyd is daar baie mense wat vrae het oor die plek van die kerk in […]