Jakobus 5: 13 – 18

Skriflesing: Jakobus 5: 13 – 18 (1983 Vertaling) Fokusvers: Jakobus 5: 16 (1983 Vertaling) Tema: Die Here werk kragtig deur gebed; bid daarom vir mekaar. Inleiding Hoe reageer jy wanneer jy swaarkry? Wat doen jy wanneer iets onverwags met jou gebeur? Elke mens reageer op sy of haar eie manier wanneer hy/sy swaarkry. Party mense […]

Psalm 112: 1 – 10

Skrifgedeelte: Psalm 112: 1 – 10 Fokusvers: Psalm 112: 6 Tema: Die lewe van die regverdige is vas en onvergeetlik. Inleiding Kan ‘n mens ‘n kind van die Here tussen ander mense uitken? Kan ‘n mens sê dat een persoon eienskappe van ‘n gelowige het, en ‘n ander nié? Mág ons dit doen of klink […]

Efesiërs 2: 1 – 10

Skrifgedeelte: Efesiërs 2: 1 – 10 Fokusvers: Efesiërs 2: 8 Heidelbergse Kategismus Sondag 23 (V&A 61) Tema: Die waarde van ‘n ware geloof. Inleiding In aansluiting by verlede week se preek, kyk ons vanoggend weer na Heidelbergse Kategismus Sondag 23. Laas week het ons gesien dat dit vir elkeen van ons waardevol is om ons […]