Jakobus 5: 13 – 18

Skriflesing: Jakobus 5: 13 – 18 (1983 Vertaling)

Fokusvers: Jakobus 5: 16 (1983 Vertaling)

Tema: Die Here werk kragtig deur gebed; bid daarom vir mekaar.

Inleiding

Hoe reageer jy wanneer jy swaarkry? Wat doen jy wanneer iets onverwags met jou gebeur? Elke mens reageer op sy of haar eie manier wanneer hy/sy swaarkry. Party mense sal wys dat hulle seer het. Ander mense is braaf, en sal maak asof niks fout is nie. Sommige mense sal stil word en hulself heeltemal terugtrek. Seerkry is ongelukkig deel van die lewe. Elkeen van ons kry een of ander tyd seer. Elke mens ervaar swaar tye. In hierdie tye soek ons na verskeie oplossings wat die seer kan wegvat. Soms werk die oplossing, ander kere nie. Dit kan mens moedeloos of kwaad maak. Dit kan jou laat voel asof die seer te véél vir jou is.

Die Here werk kragtig deur gebed

Ons het gehoor hoe mense reageer wanneer hulle swaarky, maar hoe hanteer mens die swaarkry in jou lewe? Om ʼn oplossing vir seer en swaarkry te vind is glad nie maklik nie. Mense soek soms hulle hele lewe na daardie iets om die seer minder te maak. Wanneer jy seer het, sal jy enige iets probeer om net beter te voel. Die meeste mense sal troos in “besig wees” soek. “Solank my gedagtes met iets anders besig is, voel ek beter.” Dit kan ʼn oplossing wees, maar mens kan jouself totaal uitput. Dan is jy te moeg om die pyn te verwerk. Ander mense sal meer drastiese stappe neem om van die pyn ontslae te raak. Hulle sal hul gevoelens wil verdoof deur sterk drank of ander middels. Om so te reageer sal nooit die pyn wegneem nie. Om jou gevoelens te verdoof is altyd net tydelik. Om al jou emosies binne te hou en nooit met iemand daaroor te praat nie, gaan ook nie werk nie. Jy kan dalk voel jy het dit verwerk, maar pasop dat jou eie gedagtes nie jou oorneem nie. Mens is gemaak om sekere dinge met ander mense te deel.

Wat moet ons dan doen? Wat is die beste? Hoe moet ons dan optree wanneer ons pyn ervaar? Dit klink asof niks gaan werk nie. Nie volgens Jakobus nie. Deur die werking van die Heilige Gees wys die Here vir ons hoe ons swaarkry kan hanteer. Die Here wys vir ons vanoggend hoe ons seerkry-situasies op die régte manier kan hanteer.

Kom ons lees weer Jakobus 5: 13: “As daar iemand onder julle is wat swaarky moet hy/sy bid.” Wanneer iemand op een of ander manier swaar kry, hoef hy/sy nie vêr te soek vir beterskap nie. Dit is ons troos vanoggend: Wanneer iemand deur ʼn moeilike tyd gaan kan hy/sy tot God bid. Dit is die enigste manier hoe ʼn ware gelowige sy/haar pyn kan hanteer. Want deur gebed kan ons ons hele hart voor die Here oopmaak. Ons kan presies vir Hom vertel hoe ons op daardie oomblik voel. Gebed is die enigste manier waarop ons ons pyn werklik kan verwoord. Wanneer ons bid kan ons eerlik wees oor ons gevoelens. Ons kan met vrymoedigheid tot God bid want ons besef Hy weet reeds hoe ons voel. Ons kan niks vir God wegsteek nie, al wil ons (vgl. o.a. Ps. 139). Gebed maak dit moontlik dat ons met al ons pyn en hartseer na God toe kan gaan, want ons weet Hy luister na ons.

Dit is so dat ons nie altyd ons pyn kan verwoord nie. Maar gebede hoef nie woorde te bevat nie. Ons bid ook wanneer ons stil voor God is. Wanneer ons nie die regte woorde vir ons gebede kry nie, hoef ons nie moedeloos te word nie. In sulke tye kan ons gerus die psalms gaan lees. Want baie van die psalms is gebede tot God. En baie keer verwoord die psalms presies hoe ons op daardie oomblik voel. Bid gerus ʼn psalm wanneer jy voel jou woorde is op. God beloof in Romeine 8: 26 en 27 dat die Heilige Gees vir ons bid wanneer ons nie meer woorde het nie. Ons het die troos om te weet dat die Heilige Gees ʼn volmaakte gebed namens ons bid wanneer ons nie weet hoe om onsself uit te druk nie. Wanneer iemand dus swaarkry moet hy/sy bid. Dit is hoe ons ons swaarkry kan hanteer.

Om die waarheid te sê: gebed is die enigste manier waarop ons ons swaarkry kan hanteer. Dit is al wat gaan help. Want ons lees in Jakobus 5: 16 dat die gebed van ʼn gelowige ʼn kragtige uitwerking het. Slegs wanneer ons bid kan ons situasie verander word. Dit is slegs wanneer ons ʼn intieme gesprek met God het, dat ons gemoed sal bedaar. Want die gebed van iemand wat glo, het ʼn kragtige uitwerking.

Dit is nie ontvlugting wat ʼn kragtige uitwerking het nie. Dit is nie baie geld wat ʼn kragtige uitwerking het nie. Geen verslawing het ʼn kragtige uitwerking nie. Dit is alléén gebéd wat ‘n kragtige uitwerking het. Geliefdes, niks op hierdie aarde het meer effektiwiteit as ʼn opregte gebed nie. Jakobus 5: 16 wys ook aan ons dat ons moet glo wat ons bid. Wanneer ons glo dat hierdie gebed wel God bereik, dán het dit waarde. Wanneer ons die sekerheid het dat ons gebed ook verhoor sal word deur God, het dit besóndere waarde.

Wanneer ons met mekaar eerlik is, dan sal ons erken dat ons nie altyd vas glo dat God hierdie situasie van my sal kan verander nie. Soms is daar tye wanneer ons in God se almag twyfel. In tye soos hierdie kan ons die Heilige Gees vra dat Hy ons geloof in God sal versterk. In hierdie tye kan ons vra dat ons weer aan Jesus Christus sal dink en aan alles wat Hy namens ons gedoen het. Jesus Christus het nooit in sy Vader se almag getwyfel nie. Hy het bly glo dat sy Vader in beheer van sy hele lewe is. Hy het dit bly glo, al moes Hy vir God se kinders sterf. Hierin sien ons raak hoe lief Hy vir God was. Jesus Christus was bereid om deur alle pyn te gaan, want Hy het geweet dit is wat sy Vader van Hom verwag. Hy het kans gesien vir al die dinge wat op sy lewenspad was, want Hy het konstant met sy Vader gepraat. Dit het Hom moed gegee, selfs in die slegste omstandighede.

Die gebede van Jesus Christus het kragtige uitwerking op sy aardse lewe gehad. Die gebede van Christus het ook ʼn kragtige uitwerking op óns aardse lewens, geliefdes. Want Christus se gebede veroorsaak dat ons nou één met Hom en die Vader is (vgl. Joh. 17). God het dit moontlik gemaak, want Christus het werklik geglo dat sy Vader Hom hoor en sy gebede sal verhoor. God het al Christus se gebede gehoor en sy wil hét geskied (vgl. Matt. 26: 36-46). Aan die kruis verhoor die Vader Christus se gebede soos Hý goeddink. Christus bly egter nie dood nie, geliefdes. Nadat Hy uit die dood opgestaan het, tree Hy vir ons by sy Vader in. So bid Hy vir ons as die Oorwinnaar van alle pyn en hartseer. God hoor elke keer as Jesus Christus vir jou bid in jou omstandighede bid.

Daarom kan ons met vrymoedigheid ons sondes voor God bely. Ons, wat in Christus is, hoef nie bang te wees vir God se oordeel oor ons sondes nie. God kyk na ons sondes en dan sien Hy Jesus Christus se volmaakte lewe raak. Te danke aan Christus oordeel God ons nie op grond van ons sondes nie, maar op grond van sý volmaaktheid.

Bid daarom vir mekaar

Hierdie gedagte maak ons so dankbaar teenoor God, dat ons dit nie kan binne hou nie. Dit veroorsaak dat ons presies aan God wil vertel wat ons in ons harte voel. Hierdie gedagte veroorsaak dat ons tot God sal bid. In die eerste plek bid ons vir onsself. Ons dank God dat ons deel het aan sy genade deur sy Seun, Christus. Maar ons moet ook ʼn hart vir ons medemens hê. Dit is nodig dat ons ook ons geliefdes aan die Here se genade sal opdra.

Daarom is die opdrag in ons fokusvers dat ons vir mekaar moet bid (Jak. 5: 16). Ons bid dalk maklik vir onsself en ons eie belange, maar bid ons ook vir ons medemens? Bid ons vir iemand anders se omstandighede? Besef ons die krag van gebed, en gló ons daarin? Bid ons soms ook vir iemand anders – verál dat hy/sy deur God aanvaar sal word? Is dit ons wens dat daardie persoon God se liefde in sy/haar lewe voel? Dit is wat van ons verwag word, geliefdes. God gee ons die opdrag om vir mekaar te bid. Hierdie opdrag staan nie net hier in Jakobus 5: 16 nie, maar óók in Hand. 12: 1-12, Ef. 3: 1-21 en Gal. 6: 2.

Ons het mekaar se gebede nodig, geliefdes! Dink maar net aan die tye toe jy deur ander mense se gebede gedra is. Toe jy deur ʼn geweldig moeilike tyd gegaan het en gevoel het hoe jou medegelowiges se gebede jou aan die lewe gehou het.Vir jou lewe sin gegee het. Onthou hoe baie daardie gebede vir jou beteken het, en gaan doen ook so aan ander. Wanneer jy weet iemand gaan deur ʼn moeilike tyd, bid vir hom/haar. Wanneer jy sélf deur ʼn moeilike tyd gaan, neem die vrymoedigheid om sekere mense te vra om vir jou te bid. Aanvaar dit wanneer mense, wie jy vertrou, vir jou wil bid. Dit beteken nie jy is swak nie, dit wys juis dat jy gehoorsaam is. Dit wys dat jy slégs op die krag van gebéd vertrou wanneer jy deur moeilike tye moet gaan.

Daar kom tye wanneer jy te swak of te siek is om te bid. Daar kom tye wanneer jy te hartseer is om te bid. In hierdie tye het ons ander mense se gebede nodig. Ons lees van hierdie praktiese raad in vers 14 en 15. Wanneer iemand te siek of te swak is, kan hy/sy die ouderlinge vra dat hulle vir hom/haar sal bid. As hierdie ouderlinge, of enige gelowige, gelowig bid, sal die persoon genees word. Wanneer jy glo wat jy bid, dan sál dit beter gaan. Wanneer jy glo wat jyself of iemand anders bid, dan sal jy gemoedsrus kry. Soos ons weet verhoor die Here nie altyd ons gebede presies soos ons vra nie, maar Hy bring wél uitkoms vir ons – élke keer. Want die gebed van iemand wat werklik gló wat hy/sy bid, het besónderse krag.

Slot

Gebed is dus noodsaaklik in élke gelowige se lewe. Wanneer jy sterk genoeg is om self te bid, kan jy, sélf, enige iets van God vra (Jak. 5: 13). Neem die vrymoedigheid om tot God te bid vir jou persoonlike lewe. Terwyl jy besig is om dalk iets in jou lewe te verwerk of wanneer dit voel asof jou omstandighede onhanteerbaar is, dank God dat Hy Jesus Christus gestuur het om te kom doen wat ons nie kon doen nie. Dank Jesus Christus dat Hy elke dag vir jou intree sodat jy nou al deel kan hê aan al sy goeie gawes. Dank ook die Heilige Gees dat Hy kragtig in jou werk en jou gebed voltooi wanneer jy nie meer woorde het nie.

Neem die vrymoedigheid om ook vir jou medemens te bid. Bid vir daardie persoon wat nóú deur ʼn swaar tyd gaan. Hou aan vir hom/haar bid, selfs al dink jy hulle al voel beter. Mense word deur jou gebede gedra.

 Hanteer jou swaarkry op die regte manier. Ontvlugting of middels of besig-wees, sal nooit jou hart genees nie. Verwerk eerder jou pyn deur konstant met God te praat (deur gebed).

Bid vir mekaar. Bid vir jou gesin. Bid ook vir jouself. Bid met geloof. En sien raak met hoeveel krág die Here werk wanneer jy glo wat jy bid. Amen.