Handelinge 2: 2 – 4

*Nasionale Biddag asook ‘n dag van Verootmoediging en gebed. Alle gemeentes in ons kerkverband is opgeroep tot hierdie dag van Verootmoediging en gebed. Skrifgedeelte: Genesis 1: 1 – 2; Joël 2: 28 – 32; Handelinge 2: 1 – 13 Fokusgedeelte: Handelinge 2: 2 – 4 Tema: Die Here stort sy Gees oor die Kerk uit […]

Johannes 5: 18 – 29

Skrifgedeelte: Johannes 5: 18 – 29 Fokusvers: Johannes 5: 24, 25 en 28, 29 Tema: Christus se Opstanding en Hemelvaart gee aan ons die sekerheid van die ewige lewe Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 37 – Die laaste oordeel, die opstanding en die ewige lewe Ons glo, ten slotte, in ooreenstemming met die Woord van God, dat, […]

Kolossense 1: 21 – 29

Skriflesing: Kolossense 1: 21 – 29 Fokusgedeelte: Kolossense 1: 22 – 24 Tema: Deur Christus is ons met God versoen. Daarom kan ons in geloof volhard al ervaar ons soms lyding.   Inleiding In die eerste drie verse wat ons vandag saamgelees het, word die héle Evangelie vir ons opgesom. As ek Kolossense 1: 21 […]

Kolossense 1: 13 – 20

Teksgedeelte: Kolossense 1: 13 – 20 Fokusvers: Kolossense 1: 16 Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 10 DIE GODHEID VAN JESUS CHRISTUS Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy Goddelike natuur die eniggebore Seun van God is. Hy is van ewigheid af gebore; Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie, want dan sou Hy […]

Kolossense 1: 1 – 12

Teksgedeelte: Kolossense 1: 1 – 12 Fokusverse: Kolossense 1: 5 en 11 Tema: Omdat ons God se Evangelie hoor en ken, kan ons geduldig volhard Inleiding Baie van ons voel dalk asof niemand wérklik ons unieke situasie verstaan nie. Dalk voel dit vir jou asof niemand anders wérklik weet watter uitdagings boerdery in hierdie tyd […]