Romeine 7: 14 – 25

Skrifgedeelte: Romeine 7: 14 – 25 Fokusverse: Romeine 7: 24 en 25(a) Heidelbergse Kategismus Sondag 52 (Vraag en Antwoord 127) Tema: God lei ons uit versoekings en, deur Christus, verlos Hy ons van die Bose. Inleiding In die sesde – en lááste bede – van die Onse Vader-gebed leer Jesus sy navolgers bid: “Lei ons […]

Deuteronomium 8: 1 – 11

Skriflesing: Deuteronomium 8: 1 – 11 Fokusvers: Deuteronomium 8: 3 Heidelbergse Kategismus Sondag 50 Tema: God versorg ons met álles wat ons na liggaam en siel nodig het Inleiding Hoe meer gevorderd tegnologie en wetenskap raak, hoe vérder verwyder raak die algemene mens van God. Met elke volgende geslag kan mense méér regkry – beter […]

Mattheus 26: 36 – 46

Skrifgedeelte: Mattheus 26: 36 – 46 asook Jakobus 4: 13 – 16 Fokusvers: Mattheus 26: 39(b) Heidelbergse Kategismus Sondag 49 Tema: God se wil sál plaasvind. Gelowiges sal hul eie wil daarvoor verruil én daarby berus. Inleiding ‘n Veldbrand vernietig duisende vee. ‘n Jong tiener pleeg selfmoord. My lewensmaat word met terminale kanker gediagnoseer. Hoekom […]