Psalm 66: 1 – 20

Skrifgedeelte: Psalm 66: 1 – 20 Fokusvers: Psalm 66: 20 Tema: Soli Deo Gloria! Inleiding Iets waarvoor die Protestantse Reformasie áltyd bekend sal staan, is die sg. “Vyf Solas van die Reformasie”. “Sola” of “Solo” of “Soli” dui alles op dieselfde begrip. Hierdie Latynse woord beteken om alleen – sonder enige hulp of bystand – […]

1 Konings 3: 1 – 15

Skrifgedeelte: 1 Konings 3: 1 – 15 Fokusvers: 1 Konings 3: 9 Tema: Wysheid, skerpsinnigheid, onderskeidingsvermoë en liefde Inleiding Wat sou jy antwoord indien die Here vandág vir jou gevra het: “Vra My wat Ek jou moet gee”? Indien een van óns vandag hierdie vraag moes antwoord, wat sou ons hierop antwoord? Die Here sê […]

1 Timoteus 5: 17 – 25

Skrifgedeelte: 1 Timoteus 5: 17 – 25 Fokusvers: 1 Timoteus 5: 17 en 18 Tema: Ouderlinge word weens hul roeping geëer. Inleiding Waar verlede week se preek, meestal, oor die verpligtinge van die diakens gegaan het, handel 1 Timoteus 5: 17 – 25 oor ‘n ouderling se roeping. Ons sal in vandag se preek raaksien […]

1 Timoteus 5: 1 – 16

Skrifgedeelte: 1 Timoteus 5: 1 – 16 Fokusvers: 1 Timoteus 5: 1 – 3 Tema: Om in verskillende gemeentelike-verhoudings God te eer Inleiding Die Bybelboeke, 1 en 2 Timoteus, asook Titus, staan as die sg. “Pastorale briewe” bekend. Paulus skryf hierdie briewe met één doel en dit is om aan jonger gelowiges leiding te gee […]