Romeine 10: 9 – 15

Skrifgedeelte: Romeine 10: 9 – 15 Fokusverse: Romeine 10: 9 en 10 Heidelbergse Kategismus Sondag 25 Tema: Sakramente wék nie geloof nie, maar verstérk geloof Inleiding Twee weke terug het ons die voorreg gehad om, as gemeente, saam Nagmaal te gebruik. En verlede week was baie van ons getuies van ‘n besonderse Doop-geleentheid. Binne slegs […]

Psalm 78: 3 – 7

Skrifgedeelte: Psalm 78: 1 – 8; 40 – 58; 70 – 72 Fokusgedeelte: Psalm 78: 3 – 7 Tema: God maak sy mag en wonderdade bekend sodat die volgende geslag daarvan sal weet. Inleiding Elke ouer-paar het ‘n natuurlike behoefte dat hulle kinders béter as hulle sal wees. Indien akademie vir ‘n mens belangrik is, […]

Markus 10: 33 en 34

Skrifgedeelte: Markus 8: 31 – 33; Markus 9: 30 – 32; Markus 10: 32 – 34 Fokusvers: Markus 10: 33 en 34 Tema: Christus berei sy kerk voor op die toekoms. Hoe reageer ons daarop? Inleiding In hierdie afgelope tyd het baie van ons onsself, op ‘n manier, vir die Paastyd voorberei. Baie van ons […]