Galasiërs 1: 1 – 10

Skrifgedeelte: Galasiërs 1: 1 – 10 Fokusverse: Galasiers 1: 7 en 8 Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 7 Tema: Die Bybel se volkomenheid wys vir ons dat daar geen ander Evangelie is nie. Inleiding Die afgelope twee weke het ons in meer besonderhede gekyk na wat presies die Woord van God is. Ons het gesien dat die […]

2 Petrus 1: 16 – 21

Skrifgedeelte: 2 Petrus 1: 16 – 21 (2020-Vertaling) Fokusvers: 2 Petrus 1: 21 (2020-Vertaling) Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 3 Tema: God praat met sy kinders en beveel dat sy Woorde neergeskryf word. Wat is jou gesindheid teenoor hierdie Woord? Inleiding Verlede week het ons by die openbaring van God stilgestaan. Ons het gekyk na die twee […]

Romeine 1: 8 – 23

Skriflesing: Romeine 1: 8 – 23 Fokusvers: Romeine 1: 16 en 20 Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 2 Tema: God openbaar Homself op twee maniere sodat ons Hom rég kan ken. Inleiding Die brief aan die Romeine is seker die een van die gewildste Nuwe-Testamentiese briewe. Ná die Vier Evangelies is dít die boek wat gelowiges die […]

Mattheus 6: 19 – 24

Skriflesing: Mattheus 6: 19 – 24 Fokusverse: Mattheus 6: 22 en 23 Tema: Waar lê jou skat? Hoe kyk jy daarna? Inleiding Mattheus 6 vorm deel van Jesus Christus se sg. “Bergpreek” of “Bergrede”. In hierdie gedeelte is Jesus Christus dus besig met sy heel eerste amptelike preek op aarde. En in hierdie preek van […]