Titus 2: 1 – 15

Skrifgedeelte: Titus 2: 1 – 15 Fokusgedeelte: Titus 2: 11 – 13 Tema: Die “Gesonde Leer” laat ons op die régte manier op Christus se Wederkoms wag. Inleiding In verlede week se preek, uit Titus 1, het ons gefokus op die lewe en optrede van die gemeente se predikant en verál die ouderlinge. Ons het […]

Titus 1: 1 – 16

Skriflesing: Titus 1: 1 – 16 Fokusvers: Titus 1: 3 Tema: Deur Woordverkondiging maak God sy wil vir die gemeente bekend. Is ons getrou aan ons roeping? Inleiding Die briewe aan Titus en Timoteus is baie uniek in die Bybel. Hierdie briewe word in ooreenstemmende Taal en Styl geskryf en bespreek ook sake wat met […]

Johannes 2: 13 – 22

Skrifgedeelte: Johannes 2: 13 – 22 Fokusvers: Johannes 2: 19 Tema: Jesus Christus herbou die tempel in drie dae. Vorm ons deel van sy bouwerk? Inleiding Ons lees twee keer in die Evangelies dat Jesus Christus die tempel gereinig het. Jesus reinig die Joodse tempel aan die begin van sy dienswerk en ook aan die […]

Hebreërs 10: 11 – 25

Skrifgedeelte: Hebreërs 10: 11 – 25 Fokusvers: Hebreërs 10: 23 Tema: Omdat God getrou is, kan ons styf aan ons belydenis vashou. Inleiding Vanoggend het een van ons lidmate die voorreg om sy geloof in die Here te bely. En die res van ons het die voorreg om getuies van hierdie Geloofsbelydenis te wees. Maar […]