Handelinge 26: 1 – 32

Skrifgedeelte: Handelinge 26: 1 – 32 Fokusgedeelte: Handelinge 26: 22 en 23 Tema: Christus is die Eerste wat uit die dood opgestaan het. Getuig ons wérklik van sy oorwinning? Inleiding In ons vorige preek, uit Handelinge 20, het Paulus sy Derde Sendingreis voltooi. En nadat hy sy formele ampswerk voltooi het, word Paulus amper onmiddellik […]

Psalm 116: 1 – 19

Skriflesing: Psalm 116: 1 – 19 Fokusvers: Psalm 116: 1 – 3 Tema: Die Here luister en verhoor ons smekinge. Daarom roep ons Hom aan, het ons Hom lief en is ons nie bekommerd nie. Inleiding Wanneer die digter, Totius, oor Psalm 116 skryf, sê hy: “Wie na ‘n Psalm luister, luister na ‘n siel.” […]

Handelinge 20: 17 – 38

Skrifgedeelte: Handelinge 20: 17 – 38 Fokusvers: Handelinge 20: 24 Tema: Wanneer ons met ‘n roepingsbewustheid lewe, sal ons perspektief kan behou. Inleiding In verlede week se preek het ons maar net weer opnuut onder die indruk gekom dat ‘n mens nie ‘n predikant hoef te wees om die Evangelie te versprei nie. Elke gelowige […]

Handelinge 18: 1 – 17

Skrifgedeelte: Handelinge 18: 1 – 17 Fokusverse: Handelinge 18: 9 en 10 Tema: God sorg dat sy Evangelie ál sy kinders bereik. Daarom is dit ons plig om aan te hou praat en nooit stil te bly nie. Inleiding Regdeur die boek, Handelinge, kry ons geurig dieselfde Boodskap; nl. “Verkondig die Evangelie!” Soos ons deur […]