Johannes 15: 18-27

Teksgedeelte: Johannes 15: 18-27 Fokusvers: 18 Tema: Die wêreld haat vir Christus en daarom haat die wêreld ook vir ons. Ons moet egter steeds van Hom bly getuig. Hoofpunt 1: Die wêreld haat vir Christus en daarom haat die wêreld ook vir ons.  Hoofpunt 2: Ons moet egter steeds bly van Hom getuig. Hoofpunt 3: […]

Josua 24: 1-33

Skriflesing: Josua 24 Fokusverse: 13,14,15 Tema: Die Here is altyd aan ons getrou. Ons moet daarom aan Hom getrou wees. Eksegetiese tema: Op grond van God se perfekte getrouheid aan sy verbondsbeloftes en aan ons, moet ons ook nou aan hom getrou wees en afsien van alle afgode. Hoofpunt 1: Die Here is volkome getrou […]

Filemon 1:1-25

Teksgedeelte: Filemon 1:1-25 Fokusvers: 15-19 Tema: God het ons broers en susters van mekaar gemaak en ons moet mekaar ook so hanteer. Hoofpunt 1: God het ons broers en susters van mekaar gemaak. Hoofpunt 2: Ons moet mekaar soos broers en susters hanteer. Inleiding Was u al ooit in ʼn situasie waar jy iemand moes […]