Lukas 7: 36 – 50

Skrifgedeelte: Lukas 7: 36 – 50 (1983 Vertaling) Fokusverse: Lukas 7: 47 – 49 (1983 Vertaling) Tema: Wanneer jy die Here ken, sal jy jou sonde ken maar óók jou dankbaarheid ken. Inleiding Vir baie mense is die volgende stelling waar: “Hoe groter jou sonde, hoe groter jou dankbaarheid”. Dit is baie keer eers nadat […]

Lukas 7: 11 – 17

Skrifgedeelte: Lukas 7: 11 – 17 Fokusverse: Lukas 7: 13 en 14 Tema: Jesus Christus kry sondaars innig jammer en toon sy almag aan hulle Inleiding Was jy ook al in geweldige nood, maar stoksielalleen? Het jy ook al gehunker na hulp en bystand van jou naaste, maar daar was net niemand náby nie? Die […]

Lukas 7: 1 – 10

Skriflesing: Lukas 7: 1 – 10 Fokusvers: Lukas 7: 9 Tema: Geloof wat Jesus Christus verwonder Inleiding Vanoggend se gedeelte vanuit Lukas 7 beskryf die begin van Jesus se dienswerk op aarde. Ons Verlosser het hierdie slaaf, waarvan ons gelees het, direk ná sy Bergpreek gaan genees. Dus het hierdie wonderbaarlike genesing maar kort ná […]