Psalm 35: 1 – 28

Skrifgedeelte: Psalm 35: 1 – 28 Fokusvers: Psalm 35: 17 Tema: Om in alle eerlikheid te bid Inleiding Psalm 35 is ‘n uiters eerlike Psalm. Ons hoor telkens hoe die digter eerlik met die Here praat. Hy noem dit wat hom pla, by die naam. Soms wil dit selfs voorkom asof die digter vir die […]

Markus 2: 23 – 28

Skrifgedeelte: Markus 2: 23 – 28 Fokusverse: Markus 2: 27 en 28 Tema: Jesus Christus is Here van die Sabbat; hoe spandeer jy dit? Inleiding Vóór Jesus Christus se Menswording was dinge baie ánders vir gelowiges. Vóór Jesus Christus se koms na die wêreld het gelowiges baie dinge ánders gedoen as ons, vandag. Hulle het […]

Psalm 33: 1 – 22

Skrifgedeelte: Psalm 33: 1 – 22 Fokusverse: Psalm 33: 20 – 22 Tema: Die Hére is ons Hulp en ons Beskermer. Stel ál jou vertroue in Hom! Inleiding Sommige mense sê maklik: “Ek glo in dokter só of só se diagnose.” Of: “Ek glo dat hierdie medisyne of daardie behandeling my sal genees.” Of: “Ek […]